Fiberaktiviteter runt om på landsbygden

I flera områden i närheten av Norra Vadsbo Fiber pågår det just nu en massa aktiviteter i fibernätsbyggandets tecken.

Allra närmast är Bengtstorp, som i början av augusti startade Bengtstorp Fiber Ekonomisk Förening. Styrelsen i Norra Vadsbo Fiber har varit dem behjälpliga så mycket vi kunnat genom att dela med oss av den kunskap som vi samlat på oss under arbetet med förläggningen av vårt eget nät. Bengtstorp Fiber arbetar för samförläggning av sina slangar tillsammans med Fortum, som gräver ned elkablar i deras område.

Det är kul att se att fler och fler områden på landsbygden tar steget in i fiberåldern, för att säkra landsbygdens stora behov av modern informationsteknologi!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fiberaktiviteter runt om på landsbygden

Vänligen frilägg sökbandet – Inmätning av nätet har börjat

Även om fibernätet nu har varit i drift ett par månader så pågår och kvarstår fortfarande ganska mycket arbete i projektet.

I dagarna har GPS-inmätningen av fibernätet påbörjats, där man med hjälp av avancerade GPS-mottagare registrerar fiberkablarnas läge på kartan med så hög noggrannhet som ett fåtal centimeter.

För att kunna mäta in kablarna så spänningssätts metalltråden i det gröna märkbandet som lades ned i marken ihop med slangarna. Vid varje fastighet finns den ena änden av detta märkband. För att inmätningen skall gå så fort som möjligt och därmed bli så billig som möjligt för föreningen, vill styrelsen uppmana alla anslutna fastighetsägare att frilägga änden av det gröna märkbandet så det syns tydligt och är lätt att hitta för entreprenören som utför inmätningen.

Om rekommendationerna för grävning på den egna tomten följts så är märkbandet fäst en liten bit upp på husets sockel, men det kan ju vara så att det växt upp gräs/blommor/buskar framför och då kan det vara bra att på något sätt märka ut var bandet finns, så entreprenören slipper leta.

Inmätningsarbetet har som nämnts påbörjats, och kommer troligen att pågå även under sommaren.

Kontakta någon i styrelsen om något är oklart med friläggandet av märkbandet.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Vänligen frilägg sökbandet – Inmätning av nätet har börjat

Bredbandswebben har bytt utseende och funktion

Bredbandswebben har bytt både utseende och funktion för någon vecka sedan.

Detta innebär i praktiken att ni som ännu inte tecknat abonnemang för TV/Telefon/Bredband nu inte kan göra det via bredbandswebben, utan är istället hänvisade direkt till respektive tjänsteleverantör som visas på bredbandswebben.

Ni som tidigare registrerat er på bredbandswebben, kan inte heller administrera tjänsterna den vägen, utan är också hänvisade direkt till den/de tjänsteleverantörer ni tecknat avtal med.

Har ni ytterligare frågor kring bredbandswebben, så kontakta bredbandswebbens kundservice. (Se länk på www.bredbandswebben.se)

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Bredbandswebben har bytt utseende och funktion

Är du markägare och har anspråk på skördeskadersättning?

Nu när våren kommit och det börjar tina upp i markerna kan det vara markägare som upptäcker att de drabbats av skördeskador på grund nedläggningen av fibernätet.

De markägare som har anspråk på skördeskadeersättning som är orsakad av nedläggning av fibernätet ombedes därför att ta kontakt med styrelsen snarast.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Är du markägare och har anspråk på skördeskadersättning?

Det går undan!

Vi i styrelsen fick en bild från en medlem i föreningen, och helt klart är att det går undan med bredband via fiber!

Bilden har kanske inte den bästa kvaliteten, men det får man nog ändå säga att hastigheten på internetuppkopplingen har.

Det går undan

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det går undan!

Registrera dig för nyheter och information via e-post

På årsstämman föreslogs att möjlighet till att få information via e-post som komplement till att läsa på hemsidan skall skapas.

För att vi skall kunna skicka ut information i e-post behöver varje medlems e-postadress registreras.

För att registrera din e-postadress skickar du ett mail till info@norravadsbofiber.se.
Uppge i meddelandet även ditt namn och din fastighetsbeteckning.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Registrera dig för nyheter och information via e-post

Påminnelse om årsstämma 14:e mars kl 19.00

Vi påminner om föreningens årsstämma den 14 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård som vi tidigare annonserat om.

Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma.

den här sidan finns de beslutsfrågor som anmälts inför årsstämman.
Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Påminnelse om årsstämma 14:e mars kl 19.00

Nu är nätet driftsatt och du kan beställa tjänster!

Under eftermiddagen den 20:e februari driftsattes de sista anslutningarna i fibernätet, så nu är hela nätet driftsatt!

Det innebär att du kan registrera dig på Bredbandswebben, och där beställa tjänster för Telefoni, TV och Internet.

Styrelsen i Norra Vadsbo Fiber tackar alla som hjälpt till under de hektiska dagar då mätning och installation gjorts i fastigheterna.

Under registereringen är det viktigt att du verifierar att det är rätt adress till fastigheten.
Om den förifyllda adressen är felaktig skall du avbryta registreringen och kontakta kundtjänst på 020-755 766.
Ta även kontakt med någon i föreningens styrelse.

Likaså är det kundtjänst som kan hjälpa till om du får problem med registreringen på Bredbandswebben, eller om du får problem med att beställa tjänster.

Klicka här för en steg-för-steg guide, som visar hur registreringen går till.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu är nätet driftsatt och du kan beställa tjänster!

Registrering på Bredbandswebben efter installationen

Idag 19/2 och i morgon 20/2 görs de sista kontrollmätningarna samt installationerna av mediaomvandlarna i alla fastigheter.

När detta arbete är klart, är det möjligt för dig som medlem att registrera dig på Bredbandswebben via fiberanslutningen.

Under registereringen är det viktigt att du verifierar att det är rätt adress till fastigheten.
Om den förifyllda adressen är felaktig skall du avbryta registreringen och kontakta kundtjänst på 020-755 766.
Ta även kontakt med någon i föreningens styrelse.

Klicka här för en steg-för-steg guide, som visar hur registreringen går till.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Registrering på Bredbandswebben efter installationen

En problematisk första installationsdag

Den första dagen av installationer av mediaomvandlare i fastigheterna kunde helt klart ha börjat bättre.

En del av fastighetsanslutningarna visade sig vid kontrollmätningarna inte uppfylla korrekta mätvärden, och därför har dessa anslutningar behövt svetsas om i kopplingsskåpen. Efter att omsvetsningarna gjorts, så har sedan anslutningarna passerat kontrollmätningen med godkänt resultat.

Dessa omsvetsningsarbeten har gjort att monteringen av omvandlarna dragit ut längre på tiden än vad som kunnat förutses, och därför har de områdesansvariga under måndagskvällen kontaktat en del fastighetsägare för att boka om tider för installationen. Främst handlar det om att flytta tider från tisdag till onsdag, och även i vissa fall till torsdag.

Det är tråkigt att den här förseningen inträffar, men det är först nu när tekniknoden är driftsatt som dessa mätningar kunnat göras. Att vissa anslutningar behövt svetsas om var väntat, men inte riktigt så många som det visat sig vara.

Främst förefaller det vara fastigheter i Valkeberg och Slöbäsen där anslutningar har behövt svetsas om.

Dessutom, som om inte fördröjningarna p.g.a. omsvetsningarna var nog, så dröjde det fram till lunch idag innan Bredbandswebben var korrekt uppdaterad, och visade tillgängliga tjänster för föreningen.

Som lök på laxen har det även varit driftstörningar på det webbhotell där vi har föreningens hemsida, så vi har inte kunnat publicera information om dagens problem förrän nu, sent måndag kväll.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för En problematisk första installationsdag