Nu är nätet driftsatt och du kan beställa tjänster!

Under eftermiddagen den 20:e februari driftsattes de sista anslutningarna i fibernätet, så nu är hela nätet driftsatt! Det innebär att du kan registrera dig på Bredbandswebben, och där beställa tjänster för Telefoni, TV och Internet. Styrelsen i Norra Vadsbo Fiber tackar alla som hjälpt till under de hektiska dagar då mätning och installation gjorts i fastigheterna. Under registereringen är det viktigt att du verifierar att det är rätt adress till fastigheten. Om den förifyllda adressen är felaktig skall du avbryta registreringen och kontakta kundtjänst på 020-755 766. Ta även kontakt med någon i föreningens styrelse. Likaså är det kundtjänst som kan hjälpa till om du får problem med registreringen på Bredbandswebben, eller om du får problem med att beställa tjänster. Klicka här för en steg-för-steg guide, som visar hur registreringen går till.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu är nätet driftsatt och du kan beställa tjänster!

Registrering på Bredbandswebben efter installationen

Idag 19/2 och i morgon 20/2 görs de sista kontrollmätningarna samt installationerna av mediaomvandlarna i alla fastigheter. När detta arbete är klart, är det möjligt för dig som medlem att registrera dig på Bredbandswebben via fiberanslutningen. Under registereringen är det viktigt att du verifierar att det är rätt adress till fastigheten. Om den förifyllda adressen är felaktig skall du avbryta registreringen och kontakta kundtjänst på 020-755 766. Ta även kontakt med någon i föreningens styrelse. Klicka här för en steg-för-steg guide, som visar hur registreringen går till.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Registrering på Bredbandswebben efter installationen

En problematisk första installationsdag

Den första dagen av installationer av mediaomvandlare i fastigheterna kunde helt klart ha börjat bättre. En del av fastighetsanslutningarna visade sig vid kontrollmätningarna inte uppfylla korrekta mätvärden, och därför har dessa anslutningar behövt svetsas om i kopplingsskåpen. Efter att omsvetsningarna gjorts, så har sedan anslutningarna passerat kontrollmätningen med godkänt resultat. Dessa omsvetsningsarbeten har gjort att monteringen av omvandlarna dragit ut längre på tiden än vad som kunnat förutses, och därför har de områdesansvariga under måndagskvällen kontaktat en del fastighetsägare för att boka om tider för installationen. Främst handlar det om att flytta tider från tisdag till onsdag, och även i vissa fall till torsdag. Det är tråkigt att den här förseningen inträffar, men det är först nu när tekniknoden är driftsatt som dessa mätningar kunnat göras. Att vissa anslutningar behövt svetsas om var väntat, men inte riktigt så många som det visat sig vara. Främst förefaller det vara fastigheter i Valkeberg och Slöbäsen där anslutningar har behövt svetsas om. Dessutom, som om inte fördröjningarna p.g.a. omsvetsningarna var nog, så dröjde det fram till lunch idag innan Bredbandswebben var korrekt uppdaterad, och visade tillgängliga tjänster för föreningen. Som lök på laxen har det även varit driftstörningar på det webbhotell där vi har föreningens hemsida, så vi har inte kunnat publicera information om dagens problem förrän nu, sent måndag kväll.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för En problematisk första installationsdag

Årsstämma 14 mars kl 19.00

Ett år går fort, och det har blivit dags för Norra Vadsbo Fiber's årsstämma. Årsstämman hålls den 14 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård. Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast den 28 februari. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen. Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut. Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg. Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma. Beslutsfrågor anmäls elektroniskt på den här sidan. På den här sidan finns de förslag som anmälts inför årsstämman.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 14 mars kl 19.00

Snart montering av mediaomvandlare i fastigheterna

I tisdags eftermiddag gjordes de sista fiberkopplingarna i föreningens teknikbod, vilket innebär att vårt nät nu är ljussatt. Det som kvarstår vad gäller driftsättningen är att hemutrustningen (mediaomvandlaren) skall monteras i fastigheterna, och det arbetet är planerat till Måndag och Tisdag nästa vecka, V8. Eventuellt kan några enstaka fastigheter bli kvar till Onsdag för installation. Precis som vid inblåsningen av fiberkabeln och svetsningen av kontakterna, så kommer teknikerna att vägledas av personer i föreningen som ansvarar för olika områden av nätet. Styrelsen får hjälp av några medlemmar med detta, då arbeten kommer att utföras på flera fronter samtidigt. Dessa "områdesansvariga" kommer under slutet av den här veckan, V7, att kontakta alla medlemmar och meddela vilken dag och ungefärlig tid som installationen planeras i resp. fastighet, för att arbetet skall kunna flyta på så smidigt som möjligt. Det är mycket viktigt att teknikerna får tillträde till fastigheten denna sista gång så arbetet kan slutföras. De ansvariga för de olika områdena är: Ingarud - Klas Josefsson, 0730-66 79 40 Slöbäsen - Kent Qvist, 0702-82 03 23 Tångeberg - Anders Karlsson, 0705-74 24 84 & Henrik von Knorring, 0706-42 44 64 Valkeberg - Conny Green, 0768-33 90 55, 0506-131 02
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Snart montering av mediaomvandlare i fastigheterna

Planerad driftsättning under vecka 8

Den senast tiden har det varit flera turer med Telia Operator, ElTel och Skanova om hur den s.k.  överlämningspunkten till föreningens nät skall göras, men nu skall allt vara löst. ElTel kommer att uföra skanovas del av fibersvetsningen i överlämningspunkten under nästa vecka (V 6) och därefter kommer Relacom göra driftsättningen i Telias telestation på fredagen. I början på vecka 7 kommer JG Optotech att göra föreningens del av fibersvetsningen i överlämningspunkten. När det är gjort är kommunikation fram till föreningens teknikbod upprättad. Under vecka 7 kommer även switchar och övrig utrustning att driftsättas i föreningens teknikbod, och detta arbete skall vara slutfört till fredag V 7. Det är Nea som utför det arbetet. Under måndag och tisdag i vecka 8, kommer JG Optotech tilsammans med föreningen att göra installationen av mediaomvandlarna i hemmen, och i samband med detta görs även slutmätningen av varje anslutning. I och med att arbetet handlar om att montera mediaomvandlarna i hemmen, så behöver teknkikerna få tillträde till fastigheten en sista gång. Det kommer alltså att gå till på ungefär samma sätt som när fiberkablarna blåstes in, och när svetsningen av kontakterna gjordes. För att alla sedan skall kunna beställa tjänster hos de olika tjänsteleverantörerna, måste Bredbandswebben komma igång och göra tjänsterna tillgängliga för medlemmarna. Bredbandswebben bör vara igång i början på vecka 8, eftersom Telia Operator kan starta den så snart Nea färdigställt sitt arbete med driftsättning av switcharna i teknikboden, och det skall ju vara klart i slutet på vecka 7. Efter detta är nätet driftsatt och klart för användning!
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Planerad driftsättning under vecka 8

Fullt hus i Färed

Det blev verkligen fullt hus i Färeds bybygdegård den 24/1! Våra planer på att ha informationen om teknik i hemnätverk i formen av en mässa / öppet hus höll inte lång stund, då väldigt många av föreningens medlemmar kom för att lära sig mer om vilka olika sätt det går att bygga näteverk för TV, bredband och telefoni. Därför höll våra inbjudna tekniker från Elektronikhuset ett par genomgångar istället, där de i föredragsform berättade om olika lösningar för både TV, telefon och bredband. Efter varje genomgång var det fritt fram för frågor av alla de slag, och styrelsen visade också hur vi senare, när driftsättningen är klar, kommer åt bredbandswebben för att beställa tjänster. Många av oss som kom och lyssnade, fick lära oss mycket matnyttigt och fick många bra tips på hur det går att göra olika lösningar i hemmet. Fullt hus
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fullt hus i Färed

Viktigt ang installationen av mediaomvandlaren

Den mediaomvandlare (Telias Gateway,som gör om ljussignalerna i fiberkabeln till elektriska signaler där dator/TV/telefon ansluts) som skall installeras i varje fastighet, skall kopplas till fiberuttaget med hjälp av en s.k. fiber-patch-kabel (eg. inte något annat än en förlängningskabel för den inkommande fiberkabeln). I anslutningsavgiften ingår en fiber-patch-kabel som är ca 50 cm lång. Det har kommit till styrelsens kännedom att en del medlemmar i föreningen har för avsikt att placera mediaomvandlaren längre bort från det fiberuttag som redan är monterat än 50 cm, och i dessa fall måste var och en som behöver en längre fiber-patch-kabel köpa en sådan själv. Vi har varit i kontakt med Elektronikhuset i Mariestad, som har möjlighet att leverera längre fiber-patch-kablar, och de har tagit fram ett erbjudande för medlemmarna i föreningen. Elektronikhuset säljer även annan utrustning som kan vara av intresse i ett hemnätverk. De erbjuder även hjälp med installation och konfigurering av hemnätverk. Ta del av Elektronikhusets erbjudande till föreningen här. Självklart går det att köpa fiber-patch-kablar hos någon annan leverantör men det är viktigt att det blir en kabel med rätt kontaktering, det skall vara fiber-patch-kabel av typen SC/APC-UPC för att det skall fungera med föreningens nät och mediaomvandlaren (Telias Gateway). I det fall en längre fiber-patch-kabel kommer att behövas, måste den vara förlagd i fastigheten innan installationen av mediaomvandlaren skall göras. Preliminiärt planeras installationerna av mediaomvandlarna att starta i vecka 8. Eftersom fiberpatchkabeln har olika kontakter i ändarna, är det viktigt att den förläggs "åt rätt håll". APC-kontakten skall vara vid den plåtlåda där fiberkabeln kommer in i fastigheten, och UPC-kontakten skall sedan kopplas in i mediaomvandlaren.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Viktigt ang installationen av mediaomvandlaren

Minimässa i Färeds bygdegård

Den minimässa kring tekniken i hemnätverk som vi tagit in anmälningar till, kommer att hållas i Färeds Bygdegård den 24/1 mellan 16.00 – 20.00. Det är närmare ett 100-tal personer som anmält sig så stundtals kan det eventuellt bli lite trångt, om många personer råkar komma dit samtidigt.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Minimässa i Färeds bygdegård

Föreningens nät ansluts till stamnätet

Under denna vecka, V 4, kommer föreningens fibernät att anslutas mot Telia Operator's stamnät, och detta skall enligt Telia vara klart senast på fredag. Detta arbete utförs av ElTel. Under nästkommande vecka, V 5, sker installation av fiberswitchar i vår teknikbod samt patchning av switcharna mot föreningens spridningsnät. (Nätet från teknikboden hem till föreningens medlemmar). Detta arbete kommer att utföras av NEA. Därefter kan slutmätning och installation av mediaomvandlare göras i hemmen, och i samband med detta görs även en funktionskontroll. I skrivande stund ser det ut som att detta arbete kommer att utföras av JG Optotech. Driftsättningen av nätet närmar sig m.a.o!
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Föreningens nät ansluts till stamnätet