Det arbetas med mycket på flera fronter

Igår och idag har gräventreprenören varit på plats och grävt upp och åtgärdat ett par av de accessslangar som blivit klämda vid förlägningen och därmed hindrat iblåsning av fiberkabel till 4 st fastigheter.

Dessa kablar kommer att blåsas i inom de närmaste dagarna, och sedan skall de fiberkablarna svetsas inne i fastigheterna och i kopplingsskåpen.

Entreprenören (JG Optotec) som utför fibersvetsningen håller nu också på med den första kontrollmätningen av alla fiberkablar och dess skarvar, och har kommit ungefär halvvägs med det arbetet. Denna första mätning gör de helt och hållet från teknikboden.

Det måste göras ytterligare en mätning av fiberkablarna och det är då en mätning som måste göras från teknikboden till varje anslutningspunkt i var och en av fastigheterna.
Eftersom det innebär att teknikerna måste få tillträde till fastigheterna kommer det arbetet att utföras på ungefär samma sätt som vid inblåsningen av fiberkabeln och svetsning av den kontaktbox som samtidigt monterades, d.v.s. ni som fastighetsägare kommer att bli meddelade någon dag innan tekniker måste få komma in och utföra arbetet.

Vi har lyckats få till så att teknikerna som utför mätningen i fastigheten även samtidigt har med sig och monterar den första aktiva utrustningen som behövs i fastigheterna. Det gör att tekniker inte bör behöva ytterligare tillträde till fastigheten efter detta besök.

Den utrustning som de skall ha med sig och montera är en s.k. mediakonverterare, som gör om de optiska signalerna i fiberkabeln till elektriska signaler. Den har uttag där sedan bredbandsutrustning, telefoniutrustning och TV-utrustning skall anslutas.

Mediakonverteraren ser ut ungefär så här, och monteras i anslutning till det fiberuttag som monterades vid svetsningstillfället:

Utöver detta så fortsätter arbetet i teknikboden med montage av UPS, kylanläggning, fiberpatchpaneler, larm med mera.

Styrelsen arbetar också med att uppdatera/komplettera markupplåtelseavtal med nya kartor, en del resterande återställningsarbeten efter grävningen, rapportering till länsstyrelse samt PTS och andra myndigheter och en hel massa annat administrativt arbete.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det arbetas med mycket på flera fronter

Fortfarande en hel del arbete som återstår

Även om allt grävningsarbete nu är utfört och alla slangar ligger tryggt nere i marken, så är det en hel del arbete som kvarstår innan nätet är klart att driftsättas.

Det kvarstår ännu en hel del svetsning av fiber förutom den svetsning som gjorts i fastigheterna, alla fiberkablar måste svetsas i kopplingsskåpen så de skarvas till en enda lång kabel från teknikboden till var och en av fastigheterna.

När all svetsning är klar så måste alla fiberkablar kontrollmätas, så hela kabeln från fastigheten till teknikboden uppfyller kraven som finns för att allt skall fungera som det ska. Denna mätning kan komma att innebära att en tekniker måste beredas tillträde till fastigheten.

Hela nätet skall dokumenteras och märkas, och nätet skall även mätas in på karta med hjälp av GPS-koordinater så det inte finns några oklarheter om var i marken slangar och kablar är nedgrävda.

I teknikboden är det också en hel del arbeten som skall slutföras. Det skall installeras kylanläggning, reservkraftsel och driftlarm för dessa. De olika delarna skall konfigureras och testköras.

I teknikboden skall även kommunikationsoperatören sedan installera ”ena änden” av nätets aktiva utrustning, det är fiberswitchar, routrar och annat som behövs för att kunna överföra information i fiberkablarna.
Kommunikationsoperatören skall även installera den ”andra änden” av nätets aktiva utrustning, d.v.s. den konverteringsmodul som behövs i varje fastighet för att göra om ljuset i fiberkabeln till elektriska signaler i uttag som var och en sedan kan ansluta till sin telefon/dator/TV.

När den aktiva utrustningen är på plats, skall ytterligare tester göras i en provdrift innan nätet kan ”öppnas” för normal användning av de tjänster som kommer att finnas för Telefoni/TV/Internet.

För att sammanfatta, så är mycket av arbetet med fibernätet är klart men det återstår en hel del arbete innan hela nätet är klart och vi kan börja använda det.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fortfarande en hel del arbete som återstår

Intensivt arbete med blåsning och svetsning i Ingarud och Slöbäsen

Just nu pågår intensivt arbete med att blåsa och svetsa fiber både i Ingarudsområdet och i Slöbäsenområdet.

Arbetet löper riktigt bra, och en stor del beror på att styrelsen får mycket god hjälp av
Kent Qvist i Slöbäsenområdet och av Klas Josefsson i Ingarudsområdet med att koordinera arbetet och se till att teknikerna som blåser och svetsar får tillträde till rätt fastigheter vid rätt tillfälle.

Efter att den här veckan har passerat, och några dagar in på nästa vecka, bör områdena kring Ingarud och Slöbäsen vara klara och då flyttas blåsnings- och svetsningsarbetena till Hassle för att färdigställa där.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Intensivt arbete med blåsning och svetsning i Ingarud och Slöbäsen

Nu är alla slangar i marken

Idag på förmiddagen grävdes de sistra metrarna slang ned i marken, så nu är all grävning och plöjning av slangar klar!

Så här såg det ut:

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu är alla slangar i marken

Snart helt klart med grävningen

Nu är det inte många dagar kvar innan all grävning är klar. Det är endast ett par kortare sträckor kvar att gräva i Hassle upp mot Smedsgården, och detta räknar vi med kommer att bli klart under den här veckan.

Under den här veckan kommer även all fibersvetsning att slutföras i norra delen av nätet, d.v.s. från teknikboden vid Kullen upp mot Valkeberg, samt avstickaren från Färed mot Skogängen.

Därefter kommer arbetet med att blåsa fiberkablar och svetsa fiberkablar att fortsätta för att färdigställa södra delen av nätet, d.v.s. från teknikboden mot Slöbäsen och Ingarud samt från teknikboden mot Hassle/Smedsgården.

Tyvärr har vi ännu inte fått besked från kommunikationsoperatören, Telia Operator Business, om inkopplingsdatum och driftsättning av nätet, och det innebär dessvärre även att vi ännu inte kan se föreningen på bredbandswebben.se och se tjänsteutbudet.

Vi fortsätter att ”jaga” kommunikationsoperatören och återkommer självklart så snart vi får besked från dem.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Snart helt klart med grävningen

Det grävs och blåses fiberkablar för fullt

Grävningen av stamslang i Slöbäsenområdet har nu bundit samman stamnätet ända från Ingarudsområdet, via Slöbäsen, upp till norra delen kring Valkeberg. Det kvarstår vissa kortare sträckor av stamslang att förlägga i Slöbäsenområdet och även sträckan från telestationen i Hassle mot Smedsgården.

Gräventreprenören fokuserar just nu på att färdigställa det kvarvarande efterarbetet i Slöbäsen och Ingarud, det handlar då om att sätta de spridningsskåp och färdigställa vid de vägundergångar som kvarstår. Detta för att de sedan skall kunna påbörja inblåsningen av de stora stamfiberkablarna, från tekniknoden vid Kullen hela vägen bort mot Ingarudsområdet.

När de efterarbetena är klara, kommer de sista kvarvarande slangarna att grävas ned.

Tyvärr har vår kommunikationsoperatör, Telia Operator Business, meddelat att vår förening troligen inte kommer att bli synlig på bredbandswebben.se innan nätet är driftsatt. Det gör att det dessvärre kommer att dröja ytterligare en tid innan det tillgängliga utbudet av tjänster och tjänsteoperatörer blir synligt på bredbandswebben.

Vi i styrelsen arbetar hårt för att få ett exakt datum från kommunikationsoperatören när driftsättning av nätet kommer att ske. Eftersom föreningens färdigställande av nätet (grävning, blåsning, svetsning etc.) i stort följer vår tidsplan, förutsätter vi att kommunikationsoperatören driftsätter nätet i enlighet med tidplanen i vårt tecknade avtal med dem. Självklart återkommer vi med mer information om detta så snart vi får besked.

Vi vill åter igen uppmana er som får, eller har fått, slang framgrävda till era tomter att gräva in slangen till huset så fort som möjligt, så de tekniker som skall blåsa i fiberkablarna kan göra inblåsningen så snart det är möjligt.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det grävs och blåses fiberkablar för fullt

Slang framme till telestationen i Hassle

Grävningen fortskrider, och i förra veckan grävdes slang fram till telestationen i Hassle, där vi skall ansluta nätet till kommunikationsoperatören Telia Operator.

Grävningen till Skogängen är slutförd, det är nog en av de stenigaste sträckor vi grävt, men allt har gått bra även om det tog lite längre tid än planerat. Det är också en av de sista sträckorna vi samförlagt tillsammans med MTEAB.

Grävningen har nu flyttats till Slöbäsenområdet för att gräva klart det området.

Samtidigt pågår efterarbeten i andra delar av bl.a. Ingarudsområdet och Slöbäsenområdet, då handlar det om att göra klart vid vissa vägundergångar och skåpssättningar.

I Hassle kommer grävning sedan att göras från telestationen upp mot Smedsgården.

Vi har ännu inte fått vårt nät publicerat på bredbandswebben.se, vilket gör att det ännu inte går att se det exakta utbudet av tjänsteleverantörer. Styrelsen ”jagar på” kommunikationsoperatören allt vad vi kan för att få detta löst så snart som möjligt.
Det gör också att det ännu inte är bråttom med att säga upp ev. befintliga tjänster som ni som medlemmar har nu. Dessutom har de allra flesta nya tjänsteleverantörer vi får tillgång till, olika former av erbjudanden där de första månaderna kan fås utan kostnad.

Ni som får slang framgrävda till era tomter nu, och har fått det de senaste dagarna, vill vi uppmana att gräva in slangen i huset så fort som möjligt, eftersom de tekniker som skall blåsa i fiberkablarna står och ”knackar på dörren” och vill kunna göra inblåsningen så snart det är möjligt.

De i sin tur är jagade av de tekniker som skall svetsa fiberkablarna, som också är på gång till oss den närmaste tiden.

Det är alltså fortfarande väldigt många saker som händer samtidigt, men det mesta är under total kontroll!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Slang framme till telestationen i Hassle

Aktivitet på många håll samtidigt

Just nu pågår en febril aktivitet i projektet på många håll samtidigt.

Grävning pågår just nu vid sträckan från Färed mot Skogängen, där MTEAB samförlägger elkabel till transformatorstationen i Skogängen. Det görs styrda borrningar under vägar. Samtidigt pågår blåsning av fiber. Som inte det vore nog så görs även svetsning av kontaktdon i fastigheterna.

Teknikerna som arbetar med svetsningen arbetar måndag till torsdag, men då arbetar de långt fram på kvällarna, bort mot 21-21.30 är inte ovanligt, och de hjälper vi planera arbetet så det skall gå så smidigt som möjligt.

Förutom arbetet med att koordinera dessa mer ”praktiska” arbeten som pågår, så har vi löpande kontakter med Kommun, Länsstyrelse, Trafikverk, kommunikationsoperatör. Vi projekterar fiberkablar, ser till att budgeten följs, tar hand om materialleveranser m.m.

Det är inte helt lätt att hålla ordning på alla dessa aktiviteter, men än så länge så flyter arbetet på bra, även om det är mycket att göra.

Som tur är, så har styrelsen fått mycket god hjälp av en del medlemmar i föreningen som engagerat sig helt ideellt med olika uppgifter. Det kan vara allt från att transportera material & utföra markarbeten till att serva teknikerna som åker runt och blåser fiberkablar eller svetsar fiberkontakterna.

Vi kan tyvärr inte räkna upp alla som hjälper till, men några av de engagerade personerna är:
Conny Green – Som hjälpt till med fiberblåsning och svetsning i fastigheterna
Håkan Landemark – Som hjälpt till med att flytta teknikboden
Anders Landemark – Som häromdagen bärgade en av entreprenörernas lastbilar som kört fast
Karl-Gösta Söderberg – Som varit lite av en allt-i-allo i Slöbäsenområdet
Claes Josefsson – Som hjälpt till med markupplåtelseavtal och fiberblåsning / svetsning
Nils Andersson – Som hjälpt oss att utföra schaktningsarbeten och en hel massa materialtransporter
Göran Lundvall – Som varit behjälplig med markupplåtelseavtal i Hasslerör
Anki Kallhede Lundvall – Som sett till att vi fått fram underlag för bygglovsansökan och en massa annat

Hela styrelsen i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening tackar er, och alla andra som vi inte nämnt, för att ni hjälpt till/hjälper till att lösa alla dessa saker i projektet. Utan er hade allt tagit längre tid och blivit dyrare!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Aktivitet på många håll samtidigt

Semestern är över!

Semestern är nu över och har så varit några veckor i fiberprojektet.

Grävningen fortskrider för fullt, och i dagarna har det sista på sträckan från Kullen till Höglunda gjorts klart. Det som kvarstår i den riktningen är sträckan från Färed mot Skogängen.

I området kring Slöbäsen kvarstår också ett par sträckor med grävning, likaså är det ett par kortare sträckor kring Ingarudsvägen.

I stort är det inte så många kilometer grävning kvar, däremot kvarstår en hel del ”småjobb”, t.ex. sättning av kopplingsskåp och ett fåtal borrningar under vägar. Det gör att det kommer ta ytterligare några veckor innan allt är färdiggrävt.

Blåsning av fiber kommer troligen att återupptas under nästa vecka, V35. Det är blåsning både av stamfiber och de mindre kund-fiber till fastigheterna som kommer att göras. I samband med blåsning av fiber in till fastigheten måste fiberblåserna komma in i fastigheten för att montera den första ”låda” där fiberkablen kommer in i huset. Ni som berörs av detta kommer att bli kontaktade någon dag innan, så ni kan se till att teknikern kan komma in och göra arbetet.

I norra delen av nätet, upp mot Höglunda, där fiber redan är inblåst i fastigheterna kommer insvetsning av kontaktdon att påbörjas under nästa vecka, V35. Detta innebär självklart teknikern som skall utföra svetsningen måste få tillträde till huset och komma åt den ”låda” som fiberblåsaren monterade i samband med inblåsningen. Även om det kallas för att svetsa fibern, så är det inte på något sätt ett arbete som är smutsigt eller skräpar ned.

Ni som berörs av detta kommer även ni att bli kontaktade någon dag innan, så ni kan se till att teknikern kan komma in och göra arbetet.

När det gäller arbetet med svetsning, så är det ett arbete som utförs på löpande timkostnad. Tänk gärna på det och låt teknikern arbeta i lugn och ro, så att arbetet blir klart så fort som möjligt. Han har heller inte möjlighet att svara på frågor om tjänsteutbud/kostnader för olika abonemang och liknande.

När det gäller information om vilket tjänsteutbud som kommer att finnas, så har föreningen tyvärr ännu inte publicerats på bredbandswebben.se.
Styrelsen arbetar allt vi kan för att föreningen skall publiceras där så fort som möjligt, och vi kommer självklart att annonsera här på hemsidan när det är klart.

Så snart föreningen publicerats där, så får alla medlemmar möjlighet att gå in och se vilka olika tjänster som går att beställa.

Det ni som medlemmar kan göra redan nu, är att gå in på bredbandswebben.se, och välja en annan ort/fastighetsägare för att få ett hum om vilka tjänster som finns och vad de kostar. Det skiljer dock i mellan olika orter både vad gäller utbud och pris, så det exakta utbudet vet vi inte innan föreningen publicerats där.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Semestern är över!

Nya bilder

Just nu råder något lägre aktvitet i projektet eftersom det är semestertider.

Ett par nya bilder finns nu upplagda, dels från uppställningen av teknikboden, dels från grävning (plöjning) av slang på tomtmark. Det är fantastiskt vad lite det syns efter att slangen har plöjts ned i gräsmattan!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nya bilder