Frågor till Årsstämman

Med hjälp av formuläret nedan kan medlemmar i föreningen anmäla frågor som ska tas upp till beslut på kommande årsstämma. Observera att det endast är s.k. beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan … Fortsätt läsa Frågor till Årsstämman