Frågebanken

Styrelsen får frågor från både medlemmar i föreningen och icke medlemmar.
På den här sidan kommer de allra flesta frågor att sammanställas, och självklart då med svar på dem.

Frågebanken kommer att fyllas på löpande.

Om du har en fråga som du inte hittar svaret på här, så kontakta någon i styrelsen.

Gamla frågor, som inte längre är direkt aktuella i projektet just nu av en eller flera anledningar, har flyttats till frågearkivet.

– * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * – * –

För närvarande finns det inte någon fråga som fortfarande är aktuell i projektet.
Alla gamla frågor finns i frågerkivet.