Grävning på den egna tomten

Observera att denna grävkostnad tillkommer utöver anslutningsavgiften, då grävning på den egna tomten inte ingår.

Fiberslang och märkband, samt skarvdon för dessa ingår i anslutningsavgiften.

Alternativ 1 – Fastighetsägaren gräver själv
Fastighetsägaren gräver och lägger ner slang och märkband enligt våra rekommendationer från den plats som överenskommits. Detta skall vara gjort till det datum som kommer att meddelas varje enskild fastighetsägare. Om det inte är gjort kommer entreprenören gräva och fakturera.

Alternativ 2 – Fastighetsägaren betalar entreprenören för att gräva
men fastighetsägaren ansvarar för att:
* Märka ut elledningar, teleledningar, vatten/avlopp, dräneringar eller annat som kan påverkas av grävningen.
* Återställa efter grävningen, det vill säga allt från gräsfrön till asfalt.

Om fastighetsägaren väljer att låta entreprenören gräva, betalar fastighetsägaren grävkostnaden på tomten via faktura. Det blir inte stora märken då man oftast kan plöja ner slangen. I gräsmatta (på sommaren) syns det knappt efter ett par veckor och ett par omgångar med gräsklipparen.

För att entreprenörens tjänst att gräva på tomten krävs att man fyllt i ”Ja tack till hjälp med grävning” och skickat in den till föreningen i god tid. Den måste vara komplett med alla uppgifter ifyllda. Föreningen ser till att grävningarna går att koordinera områdesvis för entreprenören.

Återställning svarar fastighetsägaren för i bägge alternativen.

Skador på icke utmärkta ledningar eller dylikt bekostas av fastighetsägaren.

Tips: Tänk på att det kan finnas möjlighet till ROT-avdrag för ”mantimmar” (ej maskintimmar) för grävning på tomtmarken.

Entreprenörens prislista för grävning på tomt finns här: Prislista Tomtgrävning.

Tänk på att återställning av tomtmark inte ingår i priserna, utan endast maskinell återfyllnad av befintliga massor.