Köpa eller Sälja fastighet

Om du skall köpa eller sälja en fastighet i föreningens verksamhetsområde finns det ett par viktiga saker att tänka på.

Köpa eller sälja bostadsfastighet (villa)
Om du har köpt eller kommer att köpa en fastighet (villa) som är ansluten till föreningens fibernätverk så måste du, för att få använda fibernätverket, vara medlem i Norra Vadsbo Ekonomisk förening, i enlighet med föreningens Stadgar.

Det är medlemmarna i föreningen som äger, underhåller och förvaltar det fysiska fibernätverket som ger dig möjlighet att köpa tjänster från flera olika tjänsteleverantörer.

Du söker medlemskap i föreningen genom att kontakta någon i föreningens styrelse, förslagsvis ordföranden eller kassören.

Om du köpt, eller planerar att köpa, en fastighet i föreningens område som inte är anslutet till fibernätverket, är du välkommen att kontakta styrelsen för att få en offert på kostnad för att ansluta fastigheten.

Som säljare av en bostadsfastighet som är ansluten till nätverket bör du informera köparen om att så är fallet, likaså bör du som säljer en icke ansluten fastighet informera om detta.

Köpa eller sälja fastighet (jord- eller skogsbruksfastighet)
Om du har köpt eller kommer att köpa en jord- eller skogsbruksfastighet så bör du även kontrollera med den tidigare ägaren om det finns ett för fastigheten tecknat markupplåtelseavtal, som ger föreningen rätt att ha en fiberkabel förlagd inom fastighetens gränser samt rätt att underhålla densamma. Säljaren som tecknat detta avtal med föreningen skall i enlighet med §11 i Markupplåtelseavtalet informera om detta.

Skall du sälja en jord- eller skogsbruksfastighet och har tecknat ett markupplåtelseavtal med Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening är du i enlighet med §11 i Markupplåtelseavtalet skyldig att informera köparen om detta.

Samma skyldighet gäller även vid arrende-kontrakt.