Årsstämma 2021 Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening,
25 mars kl. 19.00

Medlemmar i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars kl 19.00.

På grund av den rådande pandemin hålls mötet via Teams, dvs inget fysiskt möte.

Emailadress för beställning av Teams-länk: info@norravadsbofiber.se

Välkommen!
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för

Årsstämma 2020, 4 juni kl 19.00

Medlemmar i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni kl 19.00.

A.  I första hand medverkan via Skype. Meddela styrelsen så skickar vi en länk. Adress hittar du nedan.

B. I andra hand distanserad fysisk närvaro i Färeds bygdegård

Emailadress för beställning av Skype-länk: bengt.m.jonsson@gmail.com

Välkommen!
Styrelsen


Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2020, 4 juni kl 19.00

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har styrelsen beslutat att flytta årsstämman 2020 till ett senare tillfälle

Vi publicerar en ny inbjudan så snart läget klarnat angående smittorisken. Ambitionen är att hålla årsstämman un första halvåret 2020.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har styrelsen beslutat att flytta årsstämman 2020 till ett senare tillfälle

Årsstämma 2020, 26 mars kl 19.00

Styrelsen hälsar välkommen till årsstämma 2020 som planeras att hållas 26 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård.

Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast 12 mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen.

Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut.

Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg.

Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.

Styrelsen kommer på stämman att rådfråga medlemmarna om hur vi ska hantera kostnadsnivån för efteranslutningar i framtiden. Vi tar gärna emot synpunkter för att fatta affärsmässiga beslut i styrelsen.

Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma.

Dagordning:

§1 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman

§2 Godkännande av röstlängden

§3 Val av två justeringspersoner

§4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§5 Fastställande av dagordningen

§6 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

§7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst

§8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

§10 Budget

§11 Medlemsavgift och andra avgifter

§12 Beslut om antalet styrelseledamöter

§13 Val av ordförande för ett (1) år

§14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

§16 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant

§17 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmält till styrelsen senast två veckor före årsmötet

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2020, 26 mars kl 19.00

Blankett Intresseanmälan

Ladda hem blanketten för utskrift här: Blankett Intresseanmälan
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Blankett Intresseanmälan

Årsstämma 2019, 28 mars kl 19.00

Styrelsen hälsar välkommen till årsstämma 2019 som planeras att hållas 28 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård. Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast 14 mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen. Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut. Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg. Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan. Styrelsen kommer på stämman att rådfråga medlemmarna om hur vi ska hantera kostnadsnivån för efteranslutningar i framtiden. Vi tar gärna emot synpunkter för att fatta affärsmässiga beslut i styrelsen. Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma. Dagordning: §1 Val av ordförande samt protokollförare vid stämman §2 Godkännande av röstlängden §3 Val av två justeringspersoner §4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning §5 Fastställande av dagordningen §6 Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen §7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst §8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna §9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer §10 Budget §11 Medlemsavgift och andra avgifter §12 Beslut om antalet styrelseledamöter §13 Val av ordförande för ett (1) år §14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter §15 Val av revisorer och revisorssuppleant §16 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande samt en suppleant §17 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmält till styrelsen senast två veckor före årsmötet
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2019, 28 mars kl 19.00

Felaktiga fakturor från Telia

Styrelsen uppmanar alla som har gruppavtal att kontrollera sina eventuella fakturor från Telia. Det har framkommit att många medlemmar har blivit felfakturerade. Kontakta Telias kundtjänst om så är fallet.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Felaktiga fakturor från Telia

Ny information avseende teknisk utrustning, router och digitalboxar (Uppdaterad 2018-07-05)

Denna information finns också bifogad med fakturan som som nyligen skickats ut. För de som har gruppavtal gäller följande: Ny utrustning hämtas ut torsdag 5 juli kl 16.30-20.30 eller lördag 7 juli kl 10.00-12.00 hos Anderssons Svets- o Mekaniska Verkstad Ingarud Fagerhult Styrelsen
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ny information avseende teknisk utrustning, router och digitalboxar (Uppdaterad 2018-07-05)

Information inför det nya avtalet med Telia för TV, bredband och telefoni

  • Det nya avtalet träder ikraft den 11 juli 2018.
  • Var och en ringer Telia kundtjänst, telefon 90 200, inför den 11 juli för att aktivera det nya avtalet.
  • Norra Vadsbo Fiber kommer att fakturera halvårsvis, två gånger per år.
  • I de fall teknisk utrustning behöver bytas, skickas denna ut i förväg av Telia.
  • I de fall det finns flera avtal på fastigheten, faktureras fastighetsägaren för samtliga avtal.
Styrelsen önskar Trevlig sommar!  
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information inför det nya avtalet med Telia för TV, bredband och telefoni

Datum för driftsättning – 2018-07-11

Vi har nu fått tillbaka ett påskrivet avtal från Telia. Datum för driftsättning är 2018-07-11.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Datum för driftsättning – 2018-07-11