Frågor till Årsstämman

Med hjälp av formuläret nedan kan medlemmar i föreningen anmäla frågor som ska tas upp till beslut på kommande årsstämma.

Observera att det endast är s.k. beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på mötet röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut.

Dessa beslutsfrågor måste tas upp på dagordningen innan stämman, och annonseras i kallelsen till stämman, därför måste de anmälas minst 1 vecka innan årsstämman.

Allmänna frågor av informationskaraktär behöver inte anmälas i förväg.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Ämne

  Ditt meddelande

  Ange verifieringskoden: captcha

  i detta fält: