Styrelsen

Styrelsen för Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening:

Bengt Jonsson (Ordförande)
0501-240 35
bengt.jonsson@vgregion.se

Gunilla Landenmark (Kassör)
073-648 25 20
hassletorp@hotmail.com

Henrik von Knorring
0501-186 66
lhs.jonsson@hotmail.com

Gustaf Andersson
070-666 05 25
gustaf@norravadsbofiber.se

Thomas Svärd
072-562 50 03
smidesprojekt@gmail.com

Stefan Kroon (Sekreterare)
076- 854 16 92
stefan.kroon@telia.com