Månadsarkiv: september 2010

Hemsidan uppdaterad med frågebank

Nu är hemsidan uppdaterad med en ”Frågebank”. Styrelsen får frågor från både medlemmar i föreningen och icke medlemmar.  I frågebanken kommer de allra flesta frågor att sammanställas, och självklart då med svar på dem. Frågebanken kommer att fyllas på löpande.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Hemsidan uppdaterad med frågebank

Möte med kommunens bredbandsutredare och MTEAB

Den 27/9 hölls ett möte i Färeds bygdegård med den konsult som Mariestad/Töreboda/Gullspångs kommuner anlitat för att utreda bredbandsutbyggnaden. Ytterligare en konsult som arbetar med byggnation av fibernätverk var på plats och informerade om en teknik med passiva fibernätverk, s.k. PON-nät. Förutom … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Möte med kommunens bredbandsutredare och MTEAB

Arbetsmöte

Delar av styrelsen hade den 23/9 ytterligare ett arbetsmöte. På detta möte behandlades bl.a. ett antal frågor från medlemmar i föreningen, och personer som ännu inte gått in som medlemmar i föreningen. Dessa frågor, och de svar som styrelsen gett, … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arbetsmöte

Föredragning för Leader

Den 22/9 föredrogs fiber-projektet för Leader Norra Skaraborg av delar av styrelsen. Detta var ett steg i bidragssökningen, och föredragandet resulterade i att bidrag som kommer att täcka projekteringen av nätet beviljades. Leader Norra Skaraborg gav med beröm godkänt, och betecknade … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Föredragning för Leader

Projektering har påbörjats

Nu har projekteringen av fibernätet startat, och det är en extern konsult som gör arbetet. Med projektering menas i korta drag att man undersöker hur det är bäst att dra fram fibernätverket för att det skall bli så bra och … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Projektering har påbörjats

Styrelsemöte

Styrelsen hade den 16/9 ytterligare ett arbetsmöte. På detta möte arbetade vi bl.a. med att färdigställa fastighetsanslutningsavtalen, som nu skickas till granskning av den opartiske juristen, för att avtalen skall bli juridiskt korrketa.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte

Styrelsemöte

Torsdagen den 9/9 hade styrelsen ett arbetsmöte. På detta möte arbetade vi bl.a. med att ta fram det första förslaget på fastighetsanslutningsavtal, d.v.s. det avtal som upprättas mellan föreningen och de fastighetsägare som ansluter sig till fibernätet. Ytterligare arbete på detta … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte

Medverkan på fiberutbyggnadsmöte

Vi har den 2/9 medverkat på ett fiberutbyggnadsmöte som anordnades av Länsbygderådet, Västra Götalandsregionen och LRF. Detta möte hölls på Sötåsen, och kan liknas vid det upptakts-möte som var i Hassle komunalhus på sensommaren 2009, och som bl.a. har mynnat ut … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Medverkan på fiberutbyggnadsmöte

Möte med Fortum ang. samförläggning

Vi har den 3/9 haft ett möte med Fortum för att utreda om vi kan samförlägga fiberkablen tillsammans med de el-kablar som Fortum skall gräva ned i Ingarudsområdet. Vi har presenterat vad vi vill, och för att kort sammanfatta mötet verkar en … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Möte med Fortum ang. samförläggning