Verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde utgörs i huvudsak av området som begränsas av väg 202, E20 och väg 970 och dess närmaste yttre omgivningar.