Rekommendationer vid grävning

 • Rekommenderat grävdjup inom tomten är ca 40 cm (spaddjup).
  (Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig för ev. skador på slang och fiberkabel inom den egna tomten, så det finns ett egenintresse i att slangen förläggs tillräckligt djupt för att undvika skador i framtiden)
 • Rekommenderad grävbredd inom tomten är ca 15-20 cm (spadbredd).
 • Slangen kräver varsamhet vid installation in i huset, kraftiga/skarpa böjar skall undvikas. Böjradien på slangen får inte vara skarpare än om den böjts kring en fotboll.
 • Eventuell kapning av ändarna på slangen skall göras vinkelrätt med en vass kniv eller likvärdigt. Kapning med ex. bågfil, såg, avbitartång eller annat verktyg är ej tillåtet då detta skapar ”grader” i plasten som kan omöjliggöra inblåsningen av fibertråden.
 • Uppstår veck på slangen vid förläggningen måste slangen bytas ut omgående.
 • När kabeldiket återfylls, kontrollera att inga stora eller vassa stenar ligger i anslutning till slangen.
 • Märkbandet skall förläggas ca 10-15 cm ovanför slangen.
 • Märkbandet skall dras upp och fästas på sockeln utanför huset.
 • Ytterdiameter på slangen är 8 mm.
  (I Ingarudsområdet där grävning gjorts tidigare, är ytterdiameter på slangen 12 mm)
 • VIKTIGT !! Slangen skall tätas i bägge ändar innan hantering. Skälet till detta är att det inte får komma in några främmande föremål vid hantering av slangen då detta kommer att omöjliggöra senare inblåsning av fibertråden. Tätning kan ske med t.ex. skruv eller tätplugg.
 • Vill fastighetsägaren lägga igen kabeldiket innan entreprenören grävt fram till avlämningspunkten, kan en skyddsslang läggas ned som slangen sedan dras in i. Tänk då på att slangen bör vara ”lagom stor” och gärna ha en dragtråd om det är en längre sträcka. Är marken väldigt sten-rik kan en skyddsslang även vara bra som extra skydd.