Årsstämma Norra Vadsbo Fiber ek. för.

Årsstämma Norra Vadsbo Fiber ek. för. 2024

Medlemmar/delägare i föreningen hälsas välkomna till årsstämma torsdagen den 21 mars kl 19 i Färeds bygdegård. Finns förslag till beslutsfrågor ska dessa vara styrelsen tillhanda senast 14 mars. MVH styrelsen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma Norra Vadsbo Fiber ek. för.

Information om fiberprojektet

Det har nu gått tre år sedan Norra Vadsbo Fiberförening startade sin utbyggnad av sitt fibernät. Vår entreprenör Schaktteknik i Tidaholm startade nerplöjningen av fiberslang i april 2021 efter många månaders förberedelser. Under hela arbetet med att lägga ner slang använde vi en 18 tons grävmaskin på larvfötter vilket var ett bra sätt att kunna göra ett effektivt arbete i alla väder och under besvärliga markförhållanden.

Tack vare ett gott samarbete med Schakttekniks projektör Johan och grävmaskinisten Robin så flöt arbetet på med god fart. Grävmaskinen lastades på trailer för transport tillbaka till Tidaholm den 27 januari 2022. Därefter gjordes tomtgrävningar under några veckor och fram till den 1 april jobbade fiberteknikerna från TFD med installation hos er kunder.

Under sommaren 2022 och en bit in på hösten gjordes återställningsarbeten av olika slag. Allt ifrån att justera vägar som satt sig efter vår grävning med grus och skrapning till att reparera tak och staket som skadats.

Några av er kunder var inte klara med att kunna installera fiber under våren 2022 utan har först nu under 2023 fått framgrävt slang och fiber indraget. Fortfarande nu i oktober 2023 återstår vissa arbeten för en del kunder som varit med från början i projektet. Samtidigt har det tillkommit nya kunder som vill ha in fiber och detta arbetet pågår nu och fram till årsskiftet. För att klara dessa tillkommande kunder ansökte vi om förlängd projekttid till 2024 06 30.

Den förlängda projekttiden innebär att vi ska slutredovisa hela projektet till Länsstyrelsen detta datum, vilket kommer att ta sin tid under vinter/våren 2024. Länsstyrelsen skall slutrapportera alla fiberprojekt under 2025 och därefter finns det inga pengar avsatta för nya fiberprojekt.

När vi gjort vår slutredovisning till länsstyrelsen och fått den godkänd, betalar länsstyrelsen ut beviljat bidrag till oss, och därefter kan vi slutredovisa till er kunder. Först då vet vi hur resultatet blir för den enskilde kunden och om den inbetalda avgiften ni gjort räcker. Med andra ord så får ni vänta ytterligare en tid på detta.

Har ni funderingar/frågor kring denna redovisning så är ni välkomna att ringa mig Eric Magnusson på 070-560 67 73 eller maila på magnusson.agro@hotmail.com.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Information om fiberprojektet

Årsstämma 2023, 30 mars kl 19.00

Välkommen till årsmöte med Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening torsdagen den 30 mars kl 19.00.

Plats: Färdes bygdegård

Om du önskar delta digitalt via Teams, anmäl då ditt intresse att delta till info@norravadsbofiber.se

Eventuella motioner för stämmobeslut ska vara styrelsen tillhanda senast 23 mars på ovan nämnda adress.

Mvh Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2023, 30 mars kl 19.00

Uppmaning att anmäla autogiro

Vi börjar glädjande nog bli många medlemmar i vår förening. Detta innebär förstås ökad administration. För att förenkla vårt faktureringsarbete ber vi er vänligen fylla i autogiroanmälan som bifogas i nedanstående fil:

http://norravadsbofiber.se/wp-content/uploads/2022/11/AUTOGIROBLANKETT-NVF.pdf

OBS! Under betalningsmottagare ska följande uppgifter anges:

Norra Vadsbo Fiberförening EF

c/o Thomas Svärd

Hasslerör Stenkullen 1

54292 Mariestad

Orgnr: 769621-8887

BG: 645-0415

_________________________________________________

Skicka sedan ansökan via e-post eller till adressen nedan:
ekonomi@norravadsbofiber.se
Eller via post: Thomas Svärd, Hasslerör Stenkullen 1, 542 92 Mariestad

Har ni frågor angående detta så skicka e-post till:
info@norravadsbofiber.se.

Tack på förhand för er medverkan!

Styrelsen NVF

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Uppmaning att anmäla autogiro

Årsstämma 2022, 31 mars kl 19.00

Välkommen nytillkomna och gamla medlemmar till digitalt årsmöte med Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening torsdagen den 31 mars kl 19.00. För Teamslänk anmäl deltagande på info@norravadsbofiber.se. Eventuella motioner för stämmobeslut ska vara styrelsen tillhanda senast 24 mars på ovan nämnda adress.

Mvh Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2022, 31 mars kl 19.00

Arbetet fortskrider enligt plan

Vi är nu inne i februari månad och den relativt milda vintern har gjort att vi kunnat fortsätta allt arbete enligt planen. All fiberslang är nu nergrävd och alla tomtgrävningar är genomförda. Under torsdag den 3 februari gör vi sista tryckningen under en väg som tillhör Trafikverket i Höglunda.

Svetsningen av blåst fiber har legat nere då samtliga svetsare, tre stycken, varit p.g.a. covid 19. I nästa vecka påbörjas blåsningen av fiber i förtätningen och beräknas vara klar i slutet av februari.

Samtidigt i slutet av februari monterar Telia sin utrustning i Teknikboden som gör att när kundinstallationerna väl börjar i mars så är anslutningen klar på en gång. Utrustningen för kundinstallationerna har kommit hem.

Bilderna visar när stora grävmaskinen plöjer fram till sista kunden på Brodderud, lastas för hemtransport till Tidaholm och körs iväg.

Den sista bilden visar när Robin och Klas kör en av de sista tomtgrävningarna med vibromaskinen hos Jan Österberg i Rävsnäs.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arbetet fortskrider enligt plan

Lägesrapport för utbyggnaden av vårt fibernät

Arbetet med nerplöjning av fiberslangar är nu inne i slutfasen och beräknas vara klart till mitten av februari månad. Den tidiga vintern och trasiga maskiner har gjort att arbetet stått still några veckor, men efter nyår går allt som vanligt.

I förtätningen finns det en del att göra med liten grävmaskin då befintlig fiber ska grävas fram, klippas, blåsa och skarva i ny fiber för fler kunder och till sist svetsas. För detta pågår det en noggrann planering för att vara effektiva med flera arbetslag.

Fibern är blåst upp till Kanalbron i Lyrestad och svetsningen pågår för närvarande upp mot Vallby/Greby. Ett mycket tidsödande arbete att svetsa så mycket fiber till 130 nya kunder. Arbetsstyrkan som svetsar och monterar utrustningen hos varje kund utökas fr.o.m. 17 januari med ytterligare en man, vilket gör att kundinstallationen hos er i Hassle är nära förestående. Materialet är hemkommet, så när alla skåp är svetsade och switcharna är inkopplade mot Telia så går ljuset genom fibern.

Projektledningen förstår att ni väntar på besked när denna inkoppling sker då vi blivit lovade till nyår. Något nytt datum när de olika områdena får fiber kan vi inte lova, men det närmar sig nu som ni förstår. De första som kopplas in blir området i Hassle och därefter vidare mot Guntorp/Solberga och därefter förtätningen ner mot Brodderud.

Vi har haft med oss en beställning från Vänerenergi på en redundansfiber till Lyrestad samhälle från Telegrafstationen i Hasslerör. Enligt vårt avtal ska de ha fiber under mars och det verkar vi klara.

Hela utbygganden med all inmätning och dokumentation beräknas vara klar under sommaren. Efter att föreningen gjort sin slutredovisning till Länsstyrelsen och vi vet hur mycket stödpengar vi får så kommer en slutredovisning till er.

På bilderna ser ni Robin (till vänster) och Klas som just nu plöjer genom skogen mellan Brodderudstorp och Äskekärr som ligger vid E20 nära avfarten mot Torsö. Den 12 april började vi gräva strax norr om infarten till Torsö, så snart är cirkeln sluten. Grävmaskinen som är en 18 tonnare har varit en perfekt maskin som tagit sig fram överallt och gjort ett otroligt bra arbete med Robin som förare och Klas bredvid.

Projektledningen för Norra Vadsbo Fiberförenings utbyggnad.

_____________________________________________________________________________________

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport för utbyggnaden av vårt fibernät

Solberga/Guntorp på gång


Plöjningen genom vindkraftsparken har nu avslutats utan problem. 30/8 sätts den nya noden i Solberga och plöjning norrut mot Guntorp påbörjas.

Arbetet i området beräknas ta ca sex veckor. Därefter flyttar maskinen mot Högberga/Valkeberg.

Bilden nedan visar styrd borrning under E20 strax före kanalbron i Lyrestad.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Solberga/Guntorp på gång

På väg mot vindparken

Projektledare Eric Magnusson rapporterar att grävning pågår genom skogen mot vindparken.

I nästa vecka börjar man köra med vibromaskinen på enskilda tomter.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för På väg mot vindparken

Arbetet i Berga är nu avklarat

Tre slagningar har gjorts under Bergavägen. Bergaområdet är nu klart. Arbetet går nu vidare i Berga by, därefter Hasslerör och sedan vidare på östra sidan av E20.

Fram till i måndags har vi plöjt 5094 m och grävt fram till 19 fastigheter varav 10 är färdiganslutna.

Tre skåp är satta.

Arbetet har flutit på bra trots mycket sten i backen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arbetet i Berga är nu avklarat