Lägesrapport för utbyggnaden av vårt fibernät

Arbetet med nerplöjning av fiberslangar är nu inne i slutfasen och beräknas vara klart till mitten av februari månad. Den tidiga vintern och trasiga maskiner har gjort att arbetet stått still några veckor, men efter nyår går allt som vanligt.

I förtätningen finns det en del att göra med liten grävmaskin då befintlig fiber ska grävas fram, klippas, blåsa och skarva i ny fiber för fler kunder och till sist svetsas. För detta pågår det en noggrann planering för att vara effektiva med flera arbetslag.

Fibern är blåst upp till Kanalbron i Lyrestad och svetsningen pågår för närvarande upp mot Vallby/Greby. Ett mycket tidsödande arbete att svetsa så mycket fiber till 130 nya kunder. Arbetsstyrkan som svetsar och monterar utrustningen hos varje kund utökas fr.o.m. 17 januari med ytterligare en man, vilket gör att kundinstallationen hos er i Hassle är nära förestående. Materialet är hemkommet, så när alla skåp är svetsade och switcharna är inkopplade mot Telia så går ljuset genom fibern.

Projektledningen förstår att ni väntar på besked när denna inkoppling sker då vi blivit lovade till nyår. Något nytt datum när de olika områdena får fiber kan vi inte lova, men det närmar sig nu som ni förstår. De första som kopplas in blir området i Hassle och därefter vidare mot Guntorp/Solberga och därefter förtätningen ner mot Brodderud.

Vi har haft med oss en beställning från Vänerenergi på en redundansfiber till Lyrestad samhälle från Telegrafstationen i Hasslerör. Enligt vårt avtal ska de ha fiber under mars och det verkar vi klara.

Hela utbygganden med all inmätning och dokumentation beräknas vara klar under sommaren. Efter att föreningen gjort sin slutredovisning till Länsstyrelsen och vi vet hur mycket stödpengar vi får så kommer en slutredovisning till er.

På bilderna ser ni Robin (till vänster) och Klas som just nu plöjer genom skogen mellan Brodderudstorp och Äskekärr som ligger vid E20 nära avfarten mot Torsö. Den 12 april började vi gräva strax norr om infarten till Torsö, så snart är cirkeln sluten. Grävmaskinen som är en 18 tonnare har varit en perfekt maskin som tagit sig fram överallt och gjort ett otroligt bra arbete med Robin som förare och Klas bredvid.

Projektledningen för Norra Vadsbo Fiberförenings utbyggnad.

_____________________________________________________________________________________

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport för utbyggnaden av vårt fibernät

Solberga/Guntorp på gång


Plöjningen genom vindkraftsparken har nu avslutats utan problem. 30/8 sätts den nya noden i Solberga och plöjning norrut mot Guntorp påbörjas.

Arbetet i området beräknas ta ca sex veckor. Därefter flyttar maskinen mot Högberga/Valkeberg.

Bilden nedan visar styrd borrning under E20 strax före kanalbron i Lyrestad.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Solberga/Guntorp på gång

På väg mot vindparken

Projektledare Eric Magnusson rapporterar att grävning pågår genom skogen mot vindparken.

I nästa vecka börjar man köra med vibromaskinen på enskilda tomter.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för På väg mot vindparken

Arbetet i Berga är nu avklarat

Tre slagningar har gjorts under Bergavägen. Bergaområdet är nu klart. Arbetet går nu vidare i Berga by, därefter Hasslerör och sedan vidare på östra sidan av E20.

Fram till i måndags har vi plöjt 5094 m och grävt fram till 19 fastigheter varav 10 är färdiganslutna.

Tre skåp är satta.

Arbetet har flutit på bra trots mycket sten i backen.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Arbetet i Berga är nu avklarat

Utbyggnaden rullar på enligt plan

Projektet fortskrider som planerat. Senaste veckan har ytterligare 1800 meter avklarats i Berga.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Utbyggnaden rullar på enligt plan

Nu har utbyggnaden startat

Utbyggnaden av vårt fibernät har nu startat och första veckan är avklarad. Hittills är sträckan ca 1700 meter och sex fastigheter är förberedda för anslutning.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Nu har utbyggnaden startat

Statusrapport för fiberprojektet våren 2021

Vi har drygt hundratal påskrivna anslutningsavtal samt ett tiotal tilläggsavtal. Det arbetas för fullt med att göra markavtalen klara utmed grävsträckan. Vi har inlett samarbete med Vänerenergi som vill ha en förbindelse mellan Hassle Telestation och Lyrestad, så vi arbetar för att få en samförläggning. Detta kommer att minska våra kostnader.

Offerterna från entreprenörer har kommit och val har gjorts. Valet föll på:

Schaktteknik AB i Tidaholm. Gräver, fibersätter och svetsar vår fiber.

Kommunikationsoperatör, är sedan tidigare Telia Operator som levererar ”ljuset i fibern” och erbjuder ett urval av olika tjänsteleverantörer. Det är de som levererar bredband, TV och telefoni i vårt nät.

Byggnation

Grävstart för projektet är planerad till den 6 april 2021. Effektiv byggtid beräknas vara ca 12 månader. Vi kan av naturliga skäl inte säga när arbetet är klart beroende på hur kommande vintern utvecklar sig. Entreprenören börjar med att lägga ut stammen och slangarna till fastigheterna. Grävning in till fastigheten kommer att göras efter det att den stora delen av grävningen är klar, men i enskilda fall göras samtidigt. Efter avslutad grävning kommer de att blåsa i fiber, svetsa och kontrollmäta denna. Vi hoppas naturligtvis att naturen är med oss och att alla kommer att kunna njuta av fiberkommunikation till nästa vinter. Vissa områden kan bli klara tidigare.

Ladda hem informationsfolder här.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Statusrapport för fiberprojektet våren 2021

Årsstämma 2021 Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening,
25 mars kl. 19.00

Medlemmar i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars kl 19.00.

På grund av den rådande pandemin hålls mötet via Teams, dvs inget fysiskt möte.

Emailadress för beställning av Teams-länk: info@norravadsbofiber.se

Välkommen!
Styrelsen

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för

Årsstämma 2020, 4 juni kl 19.00

Medlemmar i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni kl 19.00.

A.  I första hand medverkan via Skype. Meddela styrelsen så skickar vi en länk. Adress hittar du nedan.

B. I andra hand distanserad fysisk närvaro i Färeds bygdegård

Emailadress för beställning av Skype-länk: bengt.m.jonsson@gmail.com

Välkommen!
Styrelsen


Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2020, 4 juni kl 19.00

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har styrelsen beslutat att flytta årsstämman 2020 till ett senare tillfälle

Vi publicerar en ny inbjudan så snart läget klarnat angående smittorisken. Ambitionen är att hålla årsstämman un första halvåret 2020.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för På grund av den rådande situationen med Coronaviruset har styrelsen beslutat att flytta årsstämman 2020 till ett senare tillfälle