Styrelsen

Styrelsen för Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening: Bengt Jonsson (Ordförande) 0501-240 35 bengt.jonsson@vgregion.se Gunilla Landenmark (Kassör) 073-648 25 20 hassletorp@hotmail.com Henrik von Knorring 0501-186 66 lhs.jonsson@hotmail.com Gustaf Andersson 070-666 05 25 gustaf@norravadsbofiber.se Thomas Svärd 072-562 50 03 smidesprojekt@gmail.com Stefan Kroon (Sekreterare) 076- 854 16 92 stefan.kroon@telia.com