Styrelsen

Styrelsen för Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening:

Bengt Jonsson (Ordförande)
070-615-33 15
ordf@norravadsbofiber.se

Peder Karlsson (Sekreterare)
070-335 38 41
colt45@telia.com

Andries van Unen (Kassör)
076-118 40 26
an3s_unen@hotmail.com

Daniel Johansson (Webbansvarig)
070- 287 80 17
danjoh01@gmail.com

Thomas Svärd
072-562 50 03
ekonomi@norravadsbofiber.se

Mikael Jansson
070-310 06 80
mikael.jansson@fkel.se

Björn Hjelm
070- 743 28 66
bjornrhjelm@gmail.com

Eric Magnusson (Vice ordförande)
070- 560 67 73
magnusson.agro@hotmail.com

Caroline Kling (Suppleant)
070-651-32 26
caroline.kling@toreboda.se