Installation i hemmet

Tänk först noga igenom var utrustningen skall sitta/ligga. Det kommer att bli en liten ”maskinpark” av dosor varav en del behöver ström. Utifrån detta bestämmer fastighetsägaren var slangen/fibern skall komma in i huset.

Fem moment berör huset:

 1. Borra genom väggen
  (gör själv eller anlita hjälp)
 2. Dra in slangen
  (gör själv eller anlita hjälp)
 3. Dra in fiber
  (utförs av entreprenören)
 4. Svetsa och mäta in fiber
  (utförs av entreprenören)
 5. Montera utrustning
  (gör själv eller anlita hjälp)

Borra genom vägg
Då ni borrar genom ytterväggen för dragning av slang fram till anslutningsdosan, kom ihåg att borra i en lutning av ca 45 grader.
Slangen är ganska styv och får inte böjas skarpare än ”runt en fotboll”.
Borrar man in under mark, exempelvis in i källare kan man borra med mindre vinkel men tänk på att vatten inte skall kunna rinna in.
Glöm inte täta borrhålet i väggen.
Var noga med att inte borra i någon ledning inne i väggen.


Placering av utrustning inomhus

Kundelektroniken behöver (helst jordat) uttag, 220 V.
Utrymmet skall uppfylla leverantörens rekommendationer.
Tänk på placeringen så att minimiavstånd följs.

 
Anslutningsdosa (kontaktbox)
I denna ansluts fibern som kommer in i huset via slangen. Denna dosa kräver ingen el. Där finns de kontakter som man via en ”patchkabel” ansluter till den dosa som kallas kundelektronik. Patchkabeln som ingår i anslutningsavgiften är ca 50 cm lång. Vill man placera elektroniken längre bort från anslutningsdosan behövs en längre patchkabel, en sådan ingår inte i anslutningsavgiften utan en sån får var och en ordna med själv.
De olika komponenterna kan se olika ut beroende på tjänsteleverantören.
Telias bredbandsswitch fungerar med deras tjänsteleverantörer.

 Så här kan det se ut i huset
Principskiss hämtad från Telia över hur det kan se ut om man kopplar in bredband, TV och Telefoni via fiber.

OoO