Om föreningen

Förutsättningarna för boende och tillväxt på landsbygden är goda. Här finns entreprenörsanda, kreativitet och kompetens. Här finns också en god livsmiljö.

För att ta tillvara detta krävs bra infrastruktur även för IT-kommunikation.

Vår landsbygd måste vara attraktiv för nuvarande och framtida invånare och företag. Bredband får allt större betydelse för det dagliga livet. Betalning av räkningar, deklarationer och blanketter, kommunikation, informationsinhämtning och studier. I framtiden kommer även nya informationstjänster att födas, tjänster som vi idag inte kan veta vilka de är.

Många av dagens – och ännu fler av morgondagens – företag måste ha tillgång till bredband av hög kapacitet för sin verksamhet. Om nya tjänstebaserade företag och entreprenörer skall kunna etablera sig här, måste sådana möjligheter finnas.

Boende på landsbygden måste ges samma tillgång till IT-kommunikation som boende i tätbebyggda områden redan har, för att landsbygden skall utvecklas och vara attraktivt att bo på.

Internet blir ett allt viktigare sätt att kommunicera, informera och handla. Allt högre krav ställs på hastighet och tillgänglighet.

Sammantaget innebär detta att bredband av god kvalitet är avgörande för utvecklingen av vår landsbygd!

Det är just detta som Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening arbetar för – Bredband på landsbygden.

 


Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk Förening
Färed Fogdegården 4
545 90 Töreboda

Org. Nr: 769621-8887