Beslutsfrågor 2013

Här är anmälda förslag på beslutsfrågor till årsstämman.

  • Förslag till årsstämman från styrelsen för Norra Vadsbo Fiber ek för.
    Styrelsen räknar med att vår kalkyl för fiberbygget är så gynnsam att det kommer att återbetalas pengar från de inbetalda 25000 kronorna i anslutningsavgift. Samtidigt ser vi det viktigt att ha så pass god likviditet i kassan så att vi kan klara av ett värsta-scenario. Några exempel på detta är att någon i avsaknad av försäkring gräver av kanalisationen eller sladdar in i ett teknikskåp. Att till exempel svetsa ihop en avsliten stamfiber kan kosta sexsiffriga belopp. Vi vill betona att det redan varit mycket nära vid två tillfällen!
    Förslaget från styrelsen är följande: Att för en tid av två år hålla inne del av den återbetalningsbara anslutningsavgiften som ett räntefritt lån från medlemmarna för att stärka föreningens likviditet. Styrelsen föreslår att hålla inne 1000 kr per anslutning och 750 kr per tilläggsanslutning.
  • Förslag till årsstämman från föreningsmedlem
    Jag föreslår att man avstår/lånar ut eller kan avstå/låna ut en del av återbetalningen för att ha till kommande års utdebiteringar. Till exempel två år.