Inbjudan till informationsmöte

2017-10-30 Till medlemmarna i Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening och Bengtstorp Fiber ekonomisk förening

Inbjudan till informationsmöte måndagen den 13 november kl. 19:00

i Kyrkans hus i Hassle.

(fd prästbostaden vid Hassle kyrka, parkering finns bakom kyrkan)

Informationsbrev från Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening angående förnyat avtal med kommunikationsoperatör  Vår fiberförening Norra Vadsbo Fiber, som vi tillsammans äger i form av ekonomiskförening, har nu i februari varit driftsatt sedan 2013. Styrelsen tecknade då ett femårsavtal med Telia som kommunikationsoperatör (”KO”) som står för huvudmatningen till fibernätet. Detta avtal går alltså ut i februari 2018. Fram till nu har det varit ett avtal med ”öppen fiber”, vilket innebär att det är fritt för var och en att välja den tjänsteleverantör och de tjänster man själv önskar. Styrelsen har nu sagt upp avtalet med Telia som KO för omförhandling av avtal för fem nya år från och med februari 2018. Därefter har vi gjort en upphandling och tagit in offerter från flera kommunikationsoperatörer. Det alternativ som enligt styrelsen är mest fördelaktigt har valts ut och erbjuds härmed medlemmarna i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening och Bengtstorp Fiber Ekonomisk förening. Det innebär att du som medlem i någon av dessa föreningar måste göra ett val. Det du som medlem har att ta ställning till är antingen:
 1. A) ett gruppanslutningsavtal med Telia för bredband, tv och telefon, till ett mycket lågt pris bundet i fem år eller
 2. B) fortsätta som idag med valfria tjänster till valfri tjänsteleverantör till priser motsvarande de som är idag.
Gruppanslutningsavtalet passar er som vill ha ett fördelaktigt pris (260 kr) på en heltäckande tjänst (bredband, TV och telefoni) och inte planerar att byta leverantör på fem år. För att föreningen ska kunna välja detta alternativ - gruppanslutningsavtal - krävs att minst 60% av medlemmarna tecknar sig för det i fem år. Fortsatt Öppen fiber passar er som vill välja tjänsteleverantör själv. Välja vilka tjänster man vill ha och med vilken bindningstid. Du betalar enligt prislista på https://www.bredbandswebben.se/start. Det kan även passa dig som har en sommarbostad och använder de digitala tjänsterna del av året. Alternativ A: Gruppanslutningsavtal med Telia
 • • Pris 260 kr per månad
 • • Bindningstid i 60 månader
 • • Bredband 100/100 Mbit/sek
 • • Tv-paket Telia Lagom (med möjlighet att utöka kollektiva TV-paket)
 • • Telia bredbandstelefoni (prisavtal ”mini”)
 • • Medlemmen bekräftar/öppnar själv tjänsten på www.telia.se
 • • Avtalet är bundet till fastigheten
 • • Fastighetsägaren tecknar avtal även för sina hyresgäster
 • • Man betalar till föreningen. Fakturering görs 2 gång per år
 • • Man kan ha upp till fem digitalboxar utan extra kortavgift
 • • Avtalet är bindande i 60 månader och att gå ur eller gå in i
 • gruppanslutningsavtalet kostar 5 750 kr (4.600+moms)
 • • Föreningen behöver inte byta utrustning i teknikboden för detta nya avtal
Alternativ B: Abonnemang Öppen Fiber, ej gruppanslutning.
 • • Du som medlem i föreningen beställer själv tjänsteleverantör direkt på nätet via https://www.bredbandswebben.se/start .
 • • På samma sätt som tidigare är det är valfritt att välja de digitala tjänster
 • du själv önskar hos vald tjänsteleverantör.
 • • Det finns ingen bindningstid på fem år i detta fall förutom den som vald
 • leverantör kan ha.
 • • Du debiteras direkt av tjänsteleverantören.
 • • Pris och andra villkor ser du på https://www.bredbandswebben.se/start .
Frågor ställs till respektive styrelse eller tas med till mötet den 13/11. För utförligare beskrivning se bilagor från Telia.
 • • ”Telia mervärdestjänster med kollektiv 3play”
 • • ”Prissättning Kollektiva Bredbandstjänster via fiber från Telia”
Medlemsavgift och serviceavgift för respektive förening tillkommer i båda alternativen. Dessa avgifter beslutas av årsstämman. Under menyn Infobanken finner du ytterligare information och avtal mellan   föreningen och fastighetsägaren där du väljer mellan alternativ A eller alternativ B. Samtliga medlemmar i föreningarna måste göra ett val och meddela Norra Vadsbo Fiber innan 30 nov 2017.

Inbjudan till informationsmöte om den nya avtalsmöjligheten

måndagen den 13 november kl 19.00 i Kyrkans hus i Hassle.

Föreningen bjuder på kaffe och förtäring.

Välkomna önskar Styrelsen
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till informationsmöte

Fiber till vindkraftsparken

Vi levererar fiber till Lyrestad Vind. Avtalet är nu klart och gäller från maj månad 2017. Vindkraftsparken  ligger öster om E20, söder om Lyrestad, och består av 22 verk som var och ett levererar 2,3 MW och har en totalhöjd om 190,5 m.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fiber till vindkraftsparken

Årsstämma 30:e mars 2017

Årsstämman 2017 planeras att hållas 30 mars kl 19.00 i Färeds bygdegård. Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast 1 mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen. Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut. Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg. Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma. Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 30:e mars 2017

Årsstämma 31:a mars 2016

Årsstämman 2016 planeras att hållas den 31:a mars kl 19.00 i Färeds bygdegård. Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast den 29:e februari. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen. Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut. Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg. Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma. Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 31:a mars 2016

God Jul!

Norra Vadsbo Fiber önskar alla en riktigt God Jul! merry-christmas
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för God Jul!

Avtackning och styrelseförändring

På årsstämman avtackades Katharina Runeson och Anders Karlsson av ordförande Bengt Jonsson då både Katharina och Anders valt att lämna styrelsen för Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening. Avtackning-15 Eftersom stämman beslutade att minska antalet styrelseledamöter med en, så har endast en av dessa platser ersatts. Det är Gunilla Landenmark som hälsas välkommen till styrelsen, och hon tar över uppdraget som kassör efter Katharina.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Avtackning och styrelseförändring

Årsstämma 31:a mars 2015

Årsstämman planeras att hållas den 31:a mars kl 19.00 i Färeds bygdegård. Om du som medlem i fiberföreningen har någon fråga som ska tas upp till beslut på årsstämman, så sänd in denna fråga via nedanstående formulär senast den 10:e mars. Frågan ska sedan beredas av styrelsen inför årsstämman och tas upp på dagordningen. Observera att det endast är beslutsfrågor, frågor där föreningen behöver ta ett beslut, som behöver anmälas i förväg. Det kan t.ex. vara frågor som kan komma att kräva att de röstberättigade medlemmarna på stämman röstar angående frågan om det inte går att ta ett enhälligt beslut. Allmänna frågor av informationskaraktär eller liknande behöver inte anmälas i förväg. Dagordning för mötet är i enlighet med den i stadgarna anslagna för ordinarie föreningsstämma. Beslutsfrågor anmäls elektroniskt via formulär på den här sidan.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 31:a mars 2015

Äntligen! Norra Vadsbo Fiber – Vi har ett resultat!

Styrelsen för Norra Vadsbo Fiber har under hösten och vintern arbetat många långa timmar med slutredovisningen av projektet till Länsstyrelsen. Nu har vi kommit till den punkt vi så länge sett fram emot, att Länsstyrelsen/VGR har granskat alla handlingar, gjort slutbesiktning av fibernätet med all dess dokumentation och tagit sitt definitiva beslut i bidragsfrågan. Det innebär att vi nu har kunnat göra klart "bokslutet" för projektet och få fram den slutgiltiga totalkostnaden för vad varje anslutning kostar efter att bidragen räknats in. Slutkostnaden inkl. moms för ett anslutningsavtal blir 17 497 kr. För de som har flera fastigheter på sin tomt, och tecknat tilläggsavtal, blir slutkostnaden 13 123 kr för ett tilläggsavtal. Det innebär att föreningen kommer att betala tillbaka 7 503 kr  per anslutningsavtal resp. 5 627 kr per tilläggsavtal, av de preliminärt inbetalda anslutningsavgifterna. Mer information om hur utbetalningen kommer att gå till kommer ganska snart att skickas ut per post, tillsammans med en blankett för att varje medlem skall lämna person- och kontouppgifter inför återbetalningen.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Äntligen! Norra Vadsbo Fiber – Vi har ett resultat!

Inbjudan från Mariestads kommun

Mariestadskommun håller på att arbeta fram en strategi för landsbygdens utveckling. Därför bjuder de in medlemmarna i Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening till att medverka på diskussionskvällar. Här är inbjudan till två av kvällarna, diskussionskvällarna kommer även att annonseras i Mariestadstidningen på måndag den 23 februari. Mariestads kommun hälsar alla välkomna.
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan från Mariestads kommun

God Jul och Gott Nytt År!

Styrelsen för Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening önskar er alla en riktigt

 God Jul och ett Gott Nytt År!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för God Jul och Gott Nytt År!