Arbetsmöte ang. Markupplåtelseavtal

Återigen (den 14/10) har styrelsen haft ett arbetsmöte.

På detta möte låg tyngdpunkten på att arbeta med att ta fram det Markupplåtelseavtal som måste tecknas mellan föreningen och alla de markägare där kablarna skall grävas ned.

Eftersom markupplåtelseavtalen skall gälla under väldigt lång tid, så är det viktigt att dessa är väl genomarbetade och alla tänkbara vinklingar beaktade. Vi kommer att göra allt vi kan för att få fram ett markupplåtelseavtal som är så bra som möjligt för både markägarna och föreningen.

Efter mötet hade ett första förslag på avtal tagits fram, som nu skall justeras ytterligare.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.