Inledande markägarmöte

Ett inledande markägarmöte hölls den 11/11 i Färeds bygdegård.

Tyngdpunkten på detta möte låg i att diskutera det förslag på markupplåtelseavtal, som styrelsen arbetat fram, med de deltagande markägarna. En del synpunkter och förslag på ändringar i avtalstexten framkom från markägarna, och därför kommer styrelsen att göra vissa ytterligare justeringar av markupplåtelseavtalet innan det kan anses vara helt fastställt.

På mötet, som utannonserats i lokaltidningen samt i det informationsblad som delats ut till alla hushåll i verksamhetsområdet, presenterades även hela projektets nuläge samt vad som är de närmast planerade aktiviteterna.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.