Arbetet fortsätter

Arbetet forstätter för fullt med slutprojekteringen av fibernätet.

Det är ett omfattande arbete att dels projektera den exakta sträckningen av stamledningarna, dels projektera hur många fibertrådar som behöver läggas med i de olika stamledningarna. Dessutom måste hänsyn tas till en massa andra saker, t.ex. vägar, eftersom det är dyrt att borra ledningen under vägar.

Samtidigt med detta kalkylerar vi kostnaderna, som påverkas av både stamledningarnas sträckning, och atalet fibertrådar i stamledningarna.

Det som till största del påverkar vad varje fastighetsanslutning kostar, är hur många fastigheter som ansluter sig till fibernätet. Ju fler fastighetsanslutningar som hela nätets totalkostnad fördelas på, desto billigare blir varje anslutning. Varje medlem i den ekonomiska föreningen blir delägare i nätverket eftersom det är föreningen som äger nätverket.

Det kommer för varje fastighetsanslutning att gå två dedikerade, obrutna fibertrådar från föreningens central-nod (den punkt där fibernätverket kopplas till omvärlden m.h.a. diverse elektronik) till den anslutna fastigheten.

Att varje fastighetsanslutning använder ett eget ”fiberpar” i stamledningen hela vägen från fastigheten till central-noden, gör det svårt att ansluta en ytterligare fastighet i efterhand när projektet är slutfört. Det är inte säkert att det då finns lediga fibertrådar i stamledningarna, och det går inte att förgrena en fibertråd som används av en befintlig anslutning.

Förutom själva projekteringen och kalkyleringsarbetet, så arbetar styrelsen med att kontakta de markägare som kommer att beröras av grävningen. Dessutom arbetas det med att söka de tillstånd som behövs för nedläggningen av fiberkabeln.

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.