Grävningen är i full gång

Grävningen är nu i full gång. Starten gick vid Västerängs gård och har gått norrut för att sedan följa Tångebergsvägen. Grävningen har nu passerat Färeds kyrka. Det är fortfarande tjäle i marken men i det varma vädret så går det ändå att gräva. I och med att vi samförlägger elkabel med MTEAB, har grävningen tagit något längre tid än vad vi planerat, då deras kabel är något mer svårhanterad än våra slangar för fiberkabeln.

Länsstyrelsen har skickat tillbaka kartor till oss det där finns många ”fornlämningar” och skyddsvärda träd utmärkta. Både lämningarna och dessa träd får vi inte gräva i närheten av. Vad som de klassat som fornlämningar upplevs som mer eller mindre godtyckligt. Vid en inventering för ca sju år sedan gjordes en rad markeringar på eventuella fornlämningar. Dessa verkar ha permanentats utan kontroll eller beslut. Anders har varit ute och åkt med representanten från Länsstyrelsen i området där vi gräver, och upp mot Valkeberg. Styrelsen diskuterar alternativ med Länsstyrelsen för hur vi skall kunna lösa grävningen trots restriktionerna.

Kallelse till årsmötet har skickas via post till alla medlemmar.

En informationsfolder har tagits fram och kommer i dagarna att distribueras till de medlemmar som tecknat anslutningsavtal. Som bilaga till denna finnas ett beställningsformulär om man vill ha hjälp med att förlägga fiberslangen på tomtmark. Kostnaden för att få ”grävhjälp” är utöver de 25 000 kronor som anslutnigen kostar.

Ytterligare bilagor till foldern följer med. Dessa är från tre firmor i kommunen som presenterar vad de kan hjälpa till med när det kommer till dragning av nätverk i hus. Det står naturligtvis var och en fritt att anlita vem man vill eller göra arbetet själv.

Börja redan nu att tänka igenom var du vill dra in fiberkabeln i huset, så att det hela går smidigt när det är dags att gräva.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.