Det har dragit ut på tiden

Styrelsen i Norra Vadsbo Fiber arbetar oförtrutet vidare med slutförandet av projektet, men som många i föreningen redan märkt, så har det dragit ut på tiden.

Det är främst två saker som gör att projektet drar ut på tiden.

  1. GPS-inmätningen av fiberkablarna.
    Det företag som skall göra detta åt oss, har varit överhopade med arbete och helt enkelt inte hunnit med att mäta in vårt nät inom utlovade tidsramar.
    Som det ser ut nu i skrivande stund, så kommer inmätningen att göras under vintern 2013/2014.
  2. Genomförandet av ledningsförrättning hos Lantmäteriet.
    Lantmäteriets process för att genomföra en ledningsförrättning har visat sig vara mycket lång och för oss i föreningen ganska svårhanterad.
    Här har det nu ljusnat en hel del då det dels tagits fram ett förenklat förfarande hos Lantmäteriet, och det dels finns möjlighet att istället för ledningsförrättning, göra s.k. fastighetsinskrivning (servitut).

I och med att vi inte kan slutredovisa projektet till länsstyrelsen, och därmed få de slutgiltiga glesbygdsbidragen utbetalda, innan alla arbeten är klara finns det tyvärr risk att projektet inte blir avslutat innan nästa årsstämma. Det innebär i så fall att årsstämman inte kan ta beslut om återbetalning av överskjutande del av de betalda anslutningsavgifterna.

Det är väldigt tråkigt att det drar ut på tiden så här, men det är på grund av orsaker som styrelsen inte kan påverka. Vi i styrelsen gör allt vi kan för att avsluta projektet så snabbt som möjligt.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.