Inbjudan till informationsmöte

2017-10-30

Till medlemmarna i Norra Vadsbo Fiber Ekonomisk förening och Bengtstorp Fiber ekonomisk förening

Inbjudan till informationsmöte
måndagen den 13 november kl. 19:00

i Kyrkans hus i Hassle.

(fd prästbostaden vid Hassle kyrka, parkering finns bakom kyrkan)

Informationsbrev från Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening angående förnyat avtal med kommunikationsoperatör 

Vår fiberförening Norra Vadsbo Fiber, som vi tillsammans äger i form av ekonomiskförening, har nu i februari varit driftsatt sedan 2013. Styrelsen tecknade då ett femårsavtal med Telia som kommunikationsoperatör (”KO”) som står för huvudmatningen till fibernätet. Detta avtal går alltså ut i februari 2018. Fram till nu har det varit ett avtal med ”öppen fiber”, vilket innebär att det är fritt för var och en att välja den tjänsteleverantör och de tjänster man själv önskar. Styrelsen har nu sagt upp avtalet med Telia som KO för omförhandling av avtal för fem nya år från och med februari 2018.

Därefter har vi gjort en upphandling och tagit in offerter från flera kommunikationsoperatörer. Det alternativ som enligt styrelsen är mest fördelaktigt har valts ut och erbjuds härmed medlemmarna i Norra Vadsbo Fiber ekonomisk förening och Bengtstorp Fiber Ekonomisk förening. Det innebär att du som medlem i någon av dessa föreningar måste göra ett val.

Det du som medlem har att ta ställning till är antingen:

 1. A) ett gruppanslutningsavtal med Telia för bredband, tv och telefon, till ett mycket lågt pris bundet i fem år eller
 2. B) fortsätta som idag med valfria tjänster till valfri tjänsteleverantör till priser motsvarande de som är idag.

Gruppanslutningsavtalet passar er som vill ha ett fördelaktigt pris (260 kr) på en heltäckande tjänst (bredband, TV och telefoni) och inte planerar att byta leverantör på fem år. För att föreningen ska kunna välja detta alternativ – gruppanslutningsavtal – krävs att minst 60% av medlemmarna tecknar sig för det i fem år.

Fortsatt Öppen fiber passar er som vill välja tjänsteleverantör själv. Välja vilka tjänster man vill ha och med vilken bindningstid. Du betalar enligt prislista på https://www.bredbandswebben.se/start. Det kan även passa dig som har en sommarbostad och använder de digitala tjänsterna del av året.

Alternativ A: Gruppanslutningsavtal med Telia

 • • Pris 260 kr per månad
 • • Bindningstid i 60 månader
 • • Bredband 100/100 Mbit/sek
 • • Tv-paket Telia Lagom (med möjlighet att utöka kollektiva TV-paket)
 • • Telia bredbandstelefoni (prisavtal ”mini”)
 • • Medlemmen bekräftar/öppnar själv tjänsten på www.telia.se
 • • Avtalet är bundet till fastigheten
 • • Fastighetsägaren tecknar avtal även för sina hyresgäster
 • • Man betalar till föreningen. Fakturering görs 2 gång per år
 • • Man kan ha upp till fem digitalboxar utan extra kortavgift
 • • Avtalet är bindande i 60 månader och att gå ur eller gå in i
 • gruppanslutningsavtalet kostar 5 750 kr (4.600+moms)
 • • Föreningen behöver inte byta utrustning i teknikboden för detta nya avtal

Alternativ B: Abonnemang Öppen Fiber, ej gruppanslutning.

 • • Du som medlem i föreningen beställer själv tjänsteleverantör direkt på nätet via https://www.bredbandswebben.se/start .
 • • På samma sätt som tidigare är det är valfritt att välja de digitala tjänster
 • du själv önskar hos vald tjänsteleverantör.
 • • Det finns ingen bindningstid på fem år i detta fall förutom den som vald
 • leverantör kan ha.
 • • Du debiteras direkt av tjänsteleverantören.
 • • Pris och andra villkor ser du på https://www.bredbandswebben.se/start .

Frågor ställs till respektive styrelse eller tas med till mötet den 13/11.

För utförligare beskrivning se bilagor från Telia.

 • • ”Telia mervärdestjänster med kollektiv 3play”
 • • ”Prissättning Kollektiva Bredbandstjänster via fiber från Telia”

Medlemsavgift och serviceavgift för respektive förening tillkommer i båda alternativen. Dessa avgifter beslutas av årsstämman.

Under menyn Infobanken finner du ytterligare information och avtal mellan   föreningen och fastighetsägaren där du väljer mellan
alternativ A eller alternativ B.

Samtliga medlemmar i föreningarna måste göra ett val och meddela Norra Vadsbo Fiber innan 30 nov 2017.

Inbjudan till informationsmöte om den nya avtalsmöjligheten

måndagen den 13 november kl 19.00 i Kyrkans hus i Hassle.

Föreningen bjuder på kaffe och förtäring.

Välkomna önskar Styrelsen

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.