Statusrapport för fiberprojektet våren 2021

Vi har drygt hundratal påskrivna anslutningsavtal samt ett tiotal tilläggsavtal. Det arbetas för fullt med att göra markavtalen klara utmed grävsträckan. Vi har inlett samarbete med Vänerenergi som vill ha en förbindelse mellan Hassle Telestation och Lyrestad, så vi arbetar för att få en samförläggning. Detta kommer att minska våra kostnader.

Offerterna från entreprenörer har kommit och val har gjorts. Valet föll på:

Schaktteknik AB i Tidaholm. Gräver, fibersätter och svetsar vår fiber.

Kommunikationsoperatör, är sedan tidigare Telia Operator som levererar ”ljuset i fibern” och erbjuder ett urval av olika tjänsteleverantörer. Det är de som levererar bredband, TV och telefoni i vårt nät.

Byggnation

Grävstart för projektet är planerad till den 6 april 2021. Effektiv byggtid beräknas vara ca 12 månader. Vi kan av naturliga skäl inte säga när arbetet är klart beroende på hur kommande vintern utvecklar sig. Entreprenören börjar med att lägga ut stammen och slangarna till fastigheterna. Grävning in till fastigheten kommer att göras efter det att den stora delen av grävningen är klar, men i enskilda fall göras samtidigt. Efter avslutad grävning kommer de att blåsa i fiber, svetsa och kontrollmäta denna. Vi hoppas naturligtvis att naturen är med oss och att alla kommer att kunna njuta av fiberkommunikation till nästa vinter. Vissa områden kan bli klara tidigare.

Ladda hem informationsfolder här.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.