Information om fiberprojektet

Det har nu gått tre år sedan Norra Vadsbo Fiberförening startade sin utbyggnad av sitt fibernät. Vår entreprenör Schaktteknik i Tidaholm startade nerplöjningen av fiberslang i april 2021 efter många månaders förberedelser. Under hela arbetet med att lägga ner slang använde vi en 18 tons grävmaskin på larvfötter vilket var ett bra sätt att kunna göra ett effektivt arbete i alla väder och under besvärliga markförhållanden.

Tack vare ett gott samarbete med Schakttekniks projektör Johan och grävmaskinisten Robin så flöt arbetet på med god fart. Grävmaskinen lastades på trailer för transport tillbaka till Tidaholm den 27 januari 2022. Därefter gjordes tomtgrävningar under några veckor och fram till den 1 april jobbade fiberteknikerna från TFD med installation hos er kunder.

Under sommaren 2022 och en bit in på hösten gjordes återställningsarbeten av olika slag. Allt ifrån att justera vägar som satt sig efter vår grävning med grus och skrapning till att reparera tak och staket som skadats.

Några av er kunder var inte klara med att kunna installera fiber under våren 2022 utan har först nu under 2023 fått framgrävt slang och fiber indraget. Fortfarande nu i oktober 2023 återstår vissa arbeten för en del kunder som varit med från början i projektet. Samtidigt har det tillkommit nya kunder som vill ha in fiber och detta arbetet pågår nu och fram till årsskiftet. För att klara dessa tillkommande kunder ansökte vi om förlängd projekttid till 2024 06 30.

Den förlängda projekttiden innebär att vi ska slutredovisa hela projektet till Länsstyrelsen detta datum, vilket kommer att ta sin tid under vinter/våren 2024. Länsstyrelsen skall slutrapportera alla fiberprojekt under 2025 och därefter finns det inga pengar avsatta för nya fiberprojekt.

När vi gjort vår slutredovisning till länsstyrelsen och fått den godkänd, betalar länsstyrelsen ut beviljat bidrag till oss, och därefter kan vi slutredovisa till er kunder. Först då vet vi hur resultatet blir för den enskilde kunden och om den inbetalda avgiften ni gjort räcker. Med andra ord så får ni vänta ytterligare en tid på detta.

Har ni funderingar/frågor kring denna redovisning så är ni välkomna att ringa mig Eric Magnusson på 070-560 67 73 eller maila på magnusson.agro@hotmail.com.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.