Fortsatta förberedelser inför byggstart

I och med att våra kalkyler har visat att vi rent ekonomiskt kommer att klara av bygget av nätet så att den egna insatsen för anslutningen med marginal kommer att understiga 25000:- (inkl. moms), arbetar vi nu vidare med de förberedelser som måste göras inför byggstarten.

Det handlar bland annat om att teckna markupplåtelseavtal med de markägare som låter oss lägga ned nätet på deras mark, ta in anbud från banker på byggkreditiv, ordna med tillstånd från trafikverket, ha samrådsmöte med Länsstyrelsen (för att värna om fornminnen, vattendrag, naturskyddsområden, känsliga biosfärer och mycket, mycket annat).

Vi kommer inom kort även att utvärdera anbuden vi fått in från de olika kommunikationsoperatörerna och därefter ta beslut om vilken som har det mest attraktiva anbudet.

Det händer med andra ord väldigt mycket på en gång i projektet nu. Vår förhoppning är fortfarande att byggstart kan ske ganska snart efter årsskiftet, trots att både myndigheter och företag har en hel del ledigt så här i juletider vilket kan försena oss något litet.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.