Planerad driftsättning under vecka 8

Den senast tiden har det varit flera turer med Telia Operator, ElTel och Skanova om hur den s.k.  överlämningspunkten till föreningens nät skall göras, men nu skall allt vara löst. ElTel kommer att uföra skanovas del av fibersvetsningen i överlämningspunkten under nästa vecka (V 6) och därefter kommer Relacom göra driftsättningen i Telias telestation på fredagen.

I början på vecka 7 kommer JG Optotech att göra föreningens del av fibersvetsningen i överlämningspunkten. När det är gjort är kommunikation fram till föreningens teknikbod upprättad.

Under vecka 7 kommer även switchar och övrig utrustning att driftsättas i föreningens teknikbod, och detta arbete skall vara slutfört till fredag V 7. Det är Nea som utför det arbetet.

Under måndag och tisdag i vecka 8, kommer JG Optotech tilsammans med föreningen att göra installationen av mediaomvandlarna i hemmen, och i samband med detta görs även slutmätningen av varje anslutning. I och med att arbetet handlar om att montera mediaomvandlarna i hemmen, så behöver teknkikerna få tillträde till fastigheten en sista gång. Det kommer alltså att gå till på ungefär samma sätt som när fiberkablarna blåstes in, och när svetsningen av kontakterna gjordes.

För att alla sedan skall kunna beställa tjänster hos de olika tjänsteleverantörerna, måste Bredbandswebben komma igång och göra tjänsterna tillgängliga för medlemmarna. Bredbandswebben bör vara igång i början på vecka 8, eftersom Telia Operator kan starta den så snart Nea färdigställt sitt arbete med driftsättning av switcharna i teknikboden, och det skall ju vara klart i slutet på vecka 7.

Efter detta är nätet driftsatt och klart för användning!

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.