Vänligen frilägg sökbandet – Inmätning av nätet har börjat

Även om fibernätet nu har varit i drift ett par månader så pågår och kvarstår fortfarande ganska mycket arbete i projektet.

I dagarna har GPS-inmätningen av fibernätet påbörjats, där man med hjälp av avancerade GPS-mottagare registrerar fiberkablarnas läge på kartan med så hög noggrannhet som ett fåtal centimeter.

För att kunna mäta in kablarna så spänningssätts metalltråden i det gröna märkbandet som lades ned i marken ihop med slangarna. Vid varje fastighet finns den ena änden av detta märkband. För att inmätningen skall gå så fort som möjligt och därmed bli så billig som möjligt för föreningen, vill styrelsen uppmana alla anslutna fastighetsägare att frilägga änden av det gröna märkbandet så det syns tydligt och är lätt att hitta för entreprenören som utför inmätningen.

Om rekommendationerna för grävning på den egna tomten följts så är märkbandet fäst en liten bit upp på husets sockel, men det kan ju vara så att det växt upp gräs/blommor/buskar framför och då kan det vara bra att på något sätt märka ut var bandet finns, så entreprenören slipper leta.

Inmätningsarbetet har som nämnts påbörjats, och kommer troligen att pågå även under sommaren.

Kontakta någon i styrelsen om något är oklart med friläggandet av märkbandet.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.