Inmätningen fortskrider

GPS-inmätningen av fibernätet fortskrider, och fram till dags datum har ca 3 mil av nätet mätts in.

Ännu återstår en hel del sträckor att mäta, och det är främst fastighetsanslutningarna som kvarstår. Den största delen av stamnätet är inmätt.

De förberedande arbetena med slutredovisningen av projektet till Länsstyrelsen pågår också för fullt. Innan allt kostnadsdrivande arbete i projektet är avslutat (där inmätningen är en del) kan inte projektet slutredovisas helt. Det arbete som pågår just nu är kompletteringar av en massa olika uppgifter som Länsstyrelsen krävt in kring både stort och smått.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.