Flitens lampa lyser alltjämt

Det har dessvärre varit ganska tyst här på hemsidan sedan i våras, men vi i föreningens styrelse arbetar oförtrutet vidare med projektet.

Under sommaren har styrelsen lagt mycket tid på att uppdatera alla markupplåtelseavtal med korrekta kartor och fått dessa kartor och avtal singerade av de markägare som upplåtit sin mark till föreningens fibernätverk.

Det arbetet har vi gjort för att alla handlingar skall vara korrekta, så att allt finns dokumenterat i fall att det skulle uppstå någon form av oklarhet eller liknande med föreningens nätverk.

Styrelsen arbetar just nu intensivt med den omfattande slutredovisning av projektet till länsstyrelsen, så att vi kan göra det efterlängtade projektavslutet som sedan, efter att länsstyrelsen fattat de sista besluten i bidragsfrågorna, kommer leda till att vi kan göra det ”projekt-bokslut” som många a medlemmarna väntar på. När detta är gjort kan vi till sist se vad den totala slutsumman för hela projektet landat på, och därefter räkna ut vad den slutgiltiga anslutningsavgiften för var och en blir.

Eftersom slutredovisningen har visat sig vara ett mycket omfattande arbete, kommer det dröja ytterligare innan vi kan göra det sista bokslutet i projektet.

Under försommaren, och nu efter semestern har den entreprenör som arbetat med att mäta in nätverket till sist mätt in nästan alla access-fiber på fastigheterna.

Tyvärr har entreprenören fått lägga mycket tid på att för hand leta efter och frilägga sökbandet på en hel del tomter så det kunnat utföra sina mätningar. Vi i styrelsen har flera gånger informerat om vikten av att frilägga sökbandet för att mätningarna skall kunna genomföras enkelt och smidigt, men trots det är det många timmar som fått läggas ned på att leta efter sökband.

Arbetet med att frilägga sökbandet har kostat föreningen ca 850:- / timme (2 pers á 425:-) och det är ganska många timmar som entreprenören fått lägga på att leta efter sökband som inte frilagts enligt instruktionerna.

Vi vädjar därför till de fastighetsägare där mätningarna ännu inte kunnat genomföras att frilägga sina sökband!

Det är fortsatt stor aktivitet i fiberföreningar runt omkring vårt område.

Vår närmaste föreningsgranne, Bengtstorp fiber, har i princip hela sitt nät klart. De väntar just nu på att få sin upphandling av kommunikationsoperatör godkänd av VGR, så att de kan driftsätta sitt nät.

Områdena kring Gullberget, Fåleberg, Sundsmarken, Sundsören och dess närområden har tillsammans bildat ”Torsövägens fiber”, och de arbetar just nu för fullt med medlemsvärvning och uppstart av sitt/sina projekt.
Förhoppningsvis kan de snart få del av de nya bidragspengar som kommer att anslås för IT-kommunikation via fiber på landsbygden.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.