Fortfarande en hel del arbete som återstår

Även om allt grävningsarbete nu är utfört och alla slangar ligger tryggt nere i marken, så är det en hel del arbete som kvarstår innan nätet är klart att driftsättas.

Det kvarstår ännu en hel del svetsning av fiber förutom den svetsning som gjorts i fastigheterna, alla fiberkablar måste svetsas i kopplingsskåpen så de skarvas till en enda lång kabel från teknikboden till var och en av fastigheterna.

När all svetsning är klar så måste alla fiberkablar kontrollmätas, så hela kabeln från fastigheten till teknikboden uppfyller kraven som finns för att allt skall fungera som det ska. Denna mätning kan komma att innebära att en tekniker måste beredas tillträde till fastigheten.

Hela nätet skall dokumenteras och märkas, och nätet skall även mätas in på karta med hjälp av GPS-koordinater så det inte finns några oklarheter om var i marken slangar och kablar är nedgrävda.

I teknikboden är det också en hel del arbeten som skall slutföras. Det skall installeras kylanläggning, reservkraftsel och driftlarm för dessa. De olika delarna skall konfigureras och testköras.

I teknikboden skall även kommunikationsoperatören sedan installera ”ena änden” av nätets aktiva utrustning, det är fiberswitchar, routrar och annat som behövs för att kunna överföra information i fiberkablarna.
Kommunikationsoperatören skall även installera den ”andra änden” av nätets aktiva utrustning, d.v.s. den konverteringsmodul som behövs i varje fastighet för att göra om ljuset i fiberkabeln till elektriska signaler i uttag som var och en sedan kan ansluta till sin telefon/dator/TV.

När den aktiva utrustningen är på plats, skall ytterligare tester göras i en provdrift innan nätet kan ”öppnas” för normal användning av de tjänster som kommer att finnas för Telefoni/TV/Internet.

För att sammanfatta, så är mycket av arbetet med fibernätet är klart men det återstår en hel del arbete innan hela nätet är klart och vi kan börja använda det.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.