Det arbetas med mycket på flera fronter

Igår och idag har gräventreprenören varit på plats och grävt upp och åtgärdat ett par av de accessslangar som blivit klämda vid förlägningen och därmed hindrat iblåsning av fiberkabel till 4 st fastigheter.

Dessa kablar kommer att blåsas i inom de närmaste dagarna, och sedan skall de fiberkablarna svetsas inne i fastigheterna och i kopplingsskåpen.

Entreprenören (JG Optotec) som utför fibersvetsningen håller nu också på med den första kontrollmätningen av alla fiberkablar och dess skarvar, och har kommit ungefär halvvägs med det arbetet. Denna första mätning gör de helt och hållet från teknikboden.

Det måste göras ytterligare en mätning av fiberkablarna och det är då en mätning som måste göras från teknikboden till varje anslutningspunkt i var och en av fastigheterna.
Eftersom det innebär att teknikerna måste få tillträde till fastigheterna kommer det arbetet att utföras på ungefär samma sätt som vid inblåsningen av fiberkabeln och svetsning av den kontaktbox som samtidigt monterades, d.v.s. ni som fastighetsägare kommer att bli meddelade någon dag innan tekniker måste få komma in och utföra arbetet.

Vi har lyckats få till så att teknikerna som utför mätningen i fastigheten även samtidigt har med sig och monterar den första aktiva utrustningen som behövs i fastigheterna. Det gör att tekniker inte bör behöva ytterligare tillträde till fastigheten efter detta besök.

Den utrustning som de skall ha med sig och montera är en s.k. mediakonverterare, som gör om de optiska signalerna i fiberkabeln till elektriska signaler. Den har uttag där sedan bredbandsutrustning, telefoniutrustning och TV-utrustning skall anslutas.

Mediakonverteraren ser ut ungefär så här, och monteras i anslutning till det fiberuttag som monterades vid svetsningstillfället:

Utöver detta så fortsätter arbetet i teknikboden med montage av UPS, kylanläggning, fiberpatchpaneler, larm med mera.

Styrelsen arbetar också med att uppdatera/komplettera markupplåtelseavtal med nya kartor, en del resterande återställningsarbeten efter grävningen, rapportering till länsstyrelse samt PTS och andra myndigheter och en hel massa annat administrativt arbete.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.